Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Tarjanne-laiva seilaamassa järvellä
 
 

Kaavat

Kaavoituksella suunnitellaan alueiden käyttöä tämän päivän ja etenkin tulevaisuuden tarpeita varten. Tavoitteena on hyvän, rikkaan ja toimivan elinympäristön rakentaminen. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kaavojen valmisteluun.

Kaavojen laatiminen ja rakentamisen ohjaus  perustuu maankäyttö- ja  rakennuslakiin. Yleiskaavalla ohjataan  asemakaavoitusta ja rakentamista  yleispiirteisellä tasolla.  Asemakaavoituksella suunnitellaan alueiden  käyttöä  yksityiskohtaisemmin.

Virroilla kaavoituksen painopiste on tällä hetkellä yritystonttien tuottamisessa sijainniltaan vetovoimaisille paikoille pääteiden varsille.

Asuntorakentamiseen on tarjolla monipuolinen valikoima  tontteja keskustaajamasta ja Killinkoskelta sekä myös maaseudulta. Tarjolla on tontteja  luonnonkauniissa ympäristössä tasamaalla tai rinteessä, osa  järvinäköaloin.

Kaavoitukseen liittyvät kysymykset ja neuvontapyynnöt pyydämme jättämään sähköisesti www.lupapiste.fi-asiointipalvelun kautta.

Vireillä olevat kaavat:

Ilmoitus  Vaskiveden ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtävänä olosta, nähtävilläoloaika 1.10.-1.11.2021

Virtain kaupunki on kaupunginvaltuuston kokouksessaan 4.10.2022 § 45 hyväksynyt Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen Sarvansaaren ja Oraniemen osa-alueille koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 . Ranta-asemakaavan muutos ei ole vielä lainvoimainen.


 

Ilmoitus Vaskiveden-Koron-Härkösen ja Jähdyspohjan kylien ranta-alueiden rantaosayleiskaavan muutoksen sekä Koronselkä-Oikanselkä rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen nähtävänä olosta,

nähtävilläoloaika 25.3-25.4.2022.


 

ILMOITUS KEITURINSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MUUTOSLUONNOKSEN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA KOSKIEN VL-ALUEITA 

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 2.6.-1.7.2022

 

ILMOITUS KEITURINSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA KOSKIEN VL-ALUEITA 

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 6.10-6.11.2022

Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.


Virtain kaupunki on kaupunginvaltuuston kokouksessaan 15.12.2022 §70 hyväksynyt Keiturinsalmen asemakaavan muutoksen koskien VL-alueita. Asemakaavan muutos ei ole vielä lainvoimainen. 

ILMOITUS VIRTAIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN  muutoksen VIREILLE TULOSTA KOSKIEN MÄÄRÄALAA 936-409-27-14-M602 JA OSAA KIINTEISTÖÄ 936-409-27-14 SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN ja muutosluonnoksen NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 15.12.2022-18.1.2023

Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella: Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Huomioithan, että kaupungintalo on suljettu 23.12.-30.12.2022 välisen ajan. Kaava-aineistoon pääsee tutustumaan tänä aikanakin, sovi aika numerosta 0447151257.

 

Tuulivoima

Vireillä olevat kaavat:

 

ilmoitus MYYRÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 23.6.-14.8.2022

Hankkeelle on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.


 

Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat kaavat löytyvät karttapalvelusta 


 

KAAVOITUSKATSAUS ja kaavoitusohjelma
 

Rakennusjärjestys

Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksen nähtävilläolosta

Rakennusjärjestysluonnos

Luonnos on nähtävillä 28.12.2020-26.1.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Me palvelemme


Teija Lukula
kiinteistösihteeri
puh. 044 715 1257
teija.lukula@virrat.fi

Mika Aalto
kaavoitus- ja kehittämispäällikkö
puh. 03 485 1250
mika.aalto@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 20.12.2022