Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Myyränkankaan tuulivoimahanke

 

Abo Wind Oy suunnittelee Myyränkankaan alueelle enimmillään 29 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa, jonka voimaloista 21 sijaitsee Kihniön kunnan alueella. Voimaloista 8 sijoittuu Virtain kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enimmillään 147-210 MW. Alustavien selvitysten perusteella alue soveltuu tuulivoimatuotantoalueeksi.

 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 116 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

 
 
 

Sivua päivitetty: 21.04.2023