Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Vermassalon tuulivoimahanke

 

ILMOITUS VERMASSALON  TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA SEKÄ YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 237 hyväksynyt Vermassalon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 24.8.-30.9.2023

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava 30.9.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai postitse osoitteeseen:   Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, Virtaintie 26, 34800 Virrat.

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). josta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hanketta, OAS:ia ja YVA:a koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12.9.2023 klo 17 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä, osallistumislinkki julkaistaan täällä lähempänä ajankohtaa.

 

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy on jättänyt Virtain kaupungille 26.10.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Vermassalon alueella. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 13.2.2023 § 47.

Kaavoitusaloitealueen rajaus

 

Hankevastaavan yhteystiedot:

Ilmatar Vermassalo Oy

 
 
 

Sivua päivitetty: 23.08.2023