Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Vermassalon tuulivoimahanke

 

Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut Vermassalon tuulivoimaosayleiskaavahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtäville 2.5.-1.7.2024 väliseksi ajaksi. Arviointiselostus (YVA-selostus) nähtävillä Virtain kaupungintalolla sekä netissä:

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/vermassalon-tuulivoimahanke-virrat

YLEISÖTILAISUUS

Arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 28.5.2024 klo 17.00–19.00 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. 

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkki  julkaistaan netissä lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

 

ILMOITUS VERMASSALON  TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA SEKÄ YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 237 hyväksynyt Vermassalon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 24.8.-30.9.2023

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava 30.9.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai postitse osoitteeseen:   Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, Virtaintie 26, 34800 Virrat.

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). josta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hanketta, OAS:ia ja YVA:a koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12.9.2023 klo 17 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä, osallistumislinkki julkaistaan täällä lähempänä ajankohtaa.

 

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy on jättänyt Virtain kaupungille 26.10.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Vermassalon alueella. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 13.2.2023 § 47.

Kaavoitusaloitealueen rajaus

 

Hankevastaavan yhteystiedot:

Ilmatar Vermassalo Oy

 
 
 

Sivua päivitetty: 02.05.2024