Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Tuuramäen tuulivoimahanke

 

Tuuramäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoin YLEISÖTILAISUUS tiistaina 18.6.2024 klo 17.00-19.00 Kurjenkylän kylätalossa, osoite Kurjenkyläntie 232, 34770 KURJENKYLÄ.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Etälinkki julkaistaan myöhemmin.

 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 177 § päättänyt kumota edellisen rakentamiskieltopäätöksen 17.4.2023 KH 117 § ja päättänyt asettaa rakennuskiellon MRL 38 §:n perusteella karttaliitteen mukaiselle Tuuramäen tuulivoimapuiston yleiskaavoitettavalle alueelle.

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

Rakennuskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoittamalla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

 

TUURAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

Tuuramäen tuulivoimahanke on edennyt valmisteluvaiheeseen ja kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 § 176 päättänyt asettaa Tuuramäen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 § 263, että hankkeessa selvitetään mahdollisuudet myös aurinkoenergian tuotantoon.

Kaavaluonnosaineisto nähtävillä paperisena versiona Virtain kaupungintalolla (Virtaintie 26) sekä kaupungintalon sulkuaikana 1.-31.7.2024 kirjastolla (Mäkitie 2). Kaavaluonnos tulee nähtäville 17.6.2024.

KAAVALUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ 17.6.-16.8.2024


Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 16.8.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat.

 

Yleisötilaisuus torstaina 15.6.2023 klo 17.00 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä oheisen linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=SNJTM4NIEuk

Tervetuloa! 

ILMOITUS TUURAMÄEN  TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLE TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA SEKÄ YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ.

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5.2023 § 170 hyväksynyt Tuuramäen tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

NÄHTÄVILLÄOLOAIKA 25.5.-9.7.2023

Hankkeeseen liittyen on käynnistetty erillisenä prosessina Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). josta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hanketta, OAS:ia ja YVA:a koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 15.6.2023 klo 17 Kurjenkylän kylätalolla, Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä oheisen linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=SNJTM4NIEuk


 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 117 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.


 

Aurinkoenergiahankkeen mahdollisuus tutkitaan osana hankkeen YVA-menettelyä, jonka johtopäätökset otetaan huomioon kaavan laadinnassa, kaupunginhallituksen kokous 10.10.2022 § 263.


 

Ilmatar Virrat Oy on jättänyt Virtain kaupungille 7.4.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Tuuramäen alueella. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 20.6.2022 § 183.

Kaavoitusaloitealueen rajaus 

Hankevastaavan yhteystiedot:

Ilmatar Virrat Oy

 
 
 

Sivua päivitetty: 13.06.2024