Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • Alt=""
  • alt=""
 
 

Säännöt ja ohjeet

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa ja valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä, jonka avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kaupungin muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnan toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.  

Alla on ilmoitettu voimassa olevat Virtain kaupungin säännöt ja ohjeet:

 
 
 

Sivua päivitetty: 29.12.2023