Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Maa-ainesvalvonta

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa.

Mikäli aineksia otetaan tavanomaista  kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei lupaa tarvita. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien  kunnossapitoon. Ottamisen tulee tällöinkin tapahtua  maa-aineslainsäädännön mukaisesti. 500 m³:n ottomäärän ylittyessä tulee  kotitarveotosta tehdä ilmoitus.

Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, mikäli hanke ei ole laajuudeltaan tai vaikutukseltaan vähäinen. Luvasta päättää Virtain kaupungin  lupapalvelulautakunta. Ennen päätöksentekoa lupahakemus kuulutetaan (30  vrk) ja naapureita kuullaan. Joissakin tapauksissa pyydetään lausunto  alueelliselta ELY -keskukselta, naapurikunnalta tai seutukaavoitusta  hoitavalta taholta ja tarvittaessa myös muilta viranomaisilta.

Lautakunnan päätöksenteon jälkeen  lupapäätös julkipannaan. Valitusaika on 30 vrk. Lupapäätöksestä on  mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan  hallinto-oikeuteen.

Lupahakemuskaavakkeen saa kaupungin ympäristövalvonnasta tai sen voi tulostaa täältä.

 

Ota yhteyttä

Janne Westerholm
ympäristösuunnittelija
puh. 03 485 1468
janne.westerholm@virrat.fi 


 
 
 

Sivua päivitetty: 04.12.2023