Tekniset palvelut

Jätehuolto

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin muuttamisesta (pdf)
Muutoksen hakeminen jätemaksuun (pdf)

Kadut ja kunnallistekniikka

Toimitus tiekunnan perustamisesta yksityistielle (pdf)
Yksityisen tien kunnossapidon avustushakemus (pdf)
Yksityisen tien avustushakemus, järjestäytymättömät (pdf)

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupahakemuslomake (pdf)
Rakennus-/toimenpidelupahakemusta koskeva naapurien kuuleminen (pdf)
Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf)
Rakennushankeilmoituksen täyttöohje (pdf)
Rakennushankeilmoituksen korjaus RH3 (pdf)
Huoneistotiedot RH2 (pdf)
Huoneistotietojen korjaus RH4 (pdf)
Vastaavien työnjohtajien hakemuslomake (pdf)
Pääsuunnittelijan sitoumuslomake (pdf)
Pääsuunnittelijan tarkastuslista (pdf)
Ulkovärityssuunnitelma (pdf)
Ohjeita rakennusluvan hakijalle (pdf)
Ohjeita rakennusluvan saaneille ja vastaaville työnjohtajille (pdf)

Kotitalouden rakentamisilmoitus Verohallinnolle (pdf)

Ilmoitus

Kirjallisella ilmoituksella hyväksyttävät rakennelmat (pdf)

Suunnittelutarveratkaisu, poikkeuslupa

Suunnittelutarve- ja poikkeuslupahakemuslomake (pdf)
Naapurien suostumus poikkeamismenettelyissä tai suunnittelutarveratkaisuissa (pdf)

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennusluvan voimassaoloajan jatkohakemus (pdf)

Rakennuksen purkaminen

Rakennuksen purkamislupa/-ilmoitus (pdf)
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (pdf)
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf)

Talousjätevesijärjestelmä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittelyn arviointilomake suunnittelun avuksi jätevesijärjestelmää uudistettaessa (doc)
Ohjeita ja esimerkkiratkaisuja talousvesijärjestelmien suunnittelijoille (pdf)
Selvitys kiinteistön jätevesijarjestelmästä (pdf)

Työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat

Vastaavan työnjohtajan tarkastuspöytäkirja (pdf)
KVV työnjohtajan tarkastuspöytäkirja (pdf)
KVV työnjohtajan tarkastuspöytäkirja maalämpöä varten (pdf)
IV työnjohtajan tarkastuspöytäkirja (pdf)

Maisematyölupa

Maisematyölupahakemus (pdf)
Maisematyölupahakemusta koskeva naapurien kuuleminen (pdf)

Maalämpö

Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus (pdf)
Vesistöön rakennettavan lämpöputkiston rakentamistapaselostus (pdf)

Hakemus kokoontumistilaksi

Hakemus kokoontumistilaksi (pdf)

Muut lomakkeet

Suomi.fi -palvelun rakentamiseen ja remontointiin liittyviä lomakkeita

Vesihuoltolaitos

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittymiseksi (pdf)

Ympäristövalvonta

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (pdf)
Meluilmoitus (pdf)
Ojitusilmoitus (tehtävä 60 vrk ennen toimenpidettä Pirkanmaan ELY-keskukselle) (doc)
Patterointi-ilmoitus eli valvontailmoituslomake (pdf)
Ruoppaus- ja niittoilmoitus (tehtävä 30 vrk ennen toimepidettä Pirkanmaan ELY-keskukselle)
Vapautushakemus viemäri/ vesijohtoon liittymisestä (pdf)
Ympäristölupahakemuslomakkeet ja ohjeet
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -opas (pdf)
Ohje vapautushakemuksen tekemiseen viemäri/vesijohtoon liittymisestä (doc)
Selvitys kiinteistön jätevesijarjestelmästä (pdf) 
Poikkeamishakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista (pdf)
Selvitys kiinteistön haltijoiden tuloista ja varallisuudesta (pdf)
Selvitys kiinteistön haltijoiden tyottömyydestä sairaudesta ja sosiaalisesta suoritusesteestä (pdf)