Tekstikoko aA

Visit Virrat

Sinitaivas, jossa pilviä
 
 

Alueen vesistöt, kanavat ja satamat

Virtain halki kulkee kaksi suurta vesireittiä: Ähtärin reitti ja Pihlajaveden reitti. Ähtärin reitin vedet laskevat Killinkosken, Soininkosken, Volanterinkosken ja Enonkosken kautta Toisveteen ja sieltä Herraskosken kanavan tai Horhankosken ja Herraskosken kautta Marttisenalaseen ja sieltä edelleen Keiturinvirran kautta Vaskiveteen. Vaskivesi onkin osa Suur-Tarjannevettä. Pihlajanveden reitin vedet tulevat Keuruun puolelta Pihlajavedeltä Jyrkeejärveen ja Kotalan koskien kautta Uurasselkään ja Hauhuunveden kautta Suur-Tarjanteeseen. Virtain järvistä suurimmat ovat Vaskivesi ja Toisvesi. Myös Tarjanneveden pohjoispää on Virtain alueella. Toisvesi on Suomen viidenneksi syvin järvi. Pieniä järviä ja metsälampia Virroilla on satamäärin. Rantaviivaa on laskettu olevan kaikkiaan toista tuhatta kilometriä. Vesistöjen runsaus mahdollistaa monipuolisen harrastuskäytön, kuten kalastuksen, veneilyn, uimisen, melomisen, mökkeilyn, jne.

Virtain nimistön vanhinta kerrostumaa ovat nimet Keituri ja Toriseva, jotka ovat tiettävästi muinaisuudessa seudulla liikkuneiden lappalaisten jälkeensä jättämiä nimiä. Keituri on ollut Marttisenalaisen ja Vaskiveden välinen koski, joka on nyttemmin ruopattu laivaliikenteen mahdollistamiseksi. Muinaiseen hautavajoamaan syntyneet Torisevan rotkojärvet ovat kuuluisia syvyydestään ja jylhien kallioiden tavoin äkkijyrkistä rannoistaan. Ne ovat jylhyydellään innoittaneet monia taiteilijoita ja tarinankertojia.

Laivarannan satama sijaitsee Runoilijan reitin pohjoisessa päätepisteessä Virtain keskustan tuntumassa Kalettomanlahdella.  Satamassa on tarjolla monenlaisia palveluita. Vierasvenelaiturit löytyvät Laivarannasta, Herraskosken kanavan ylä- ja alapuolelta sekä Koron kylästä.

Linkkejä:
Laivarannan ja Rantapuiston palvelut
Höyrylaiva Tarjanne
Herraskosken kanava
Torisevan rotkojärvet
Kalastus
Uimarannat
SUP-lautailu
Melonta
Veneily
Satamat ja venepaikat

Lisätietoja
https://www.virrat.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/vesistot-ja-pohjavesi/
Lisätietoja järvistä http://www.jarviwiki.fi/  
Lisätietoja luonnonvesistä https://www.vesi.fi/

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 14.10.2020