Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Vesiliikennemerkkejä ja vene järvellä
 
 

Sosiaalipalvelut

Virtain ja Ruoveden sosiaalipalveluiden hallinnosta vastaa Virtain  perusturvalautakunta, joka järjestää asiakaslähtöisiä palveluita auttaen  ja tukien kuntalaisia eri elämäntilanteissa.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat:

  • Lapsiperheiden palvelut (esim. kotipalvelu, perhetyö ja perheneuvola)
  • Lapsen isyys,- huolto- ja elatusasiat
  • Lastensuojelu
  • Aikuissosiaalityö (esim. toimeentulotuki, sosiaaliohjaus, mielenterveys- ja päihdetyö ja TYP)
  • Vammaispalvelut
  • Omaishoidontuki

Kehitysvammahuollon sekä koti- ja vanhustyön osalta palveluiden  toteutuksesta vastaa Keiturin Sote Oy. Näistä palveluista löydät tietoa  sekä Keiturin Soten sivuilta että Virtain kaupungin sivustolta palvelun toteuttajan mukaan.

 
Huomioitavaa !

Virtain kaupunki ilmoittaa kaikista uhka- ja väkivaltatilanteista poliisille.
 

Omavalvontasuunnitelma

 

Ikäihmisten-palveluopas.pdf

 

Vammaispalvelun omavalvontasuunnitelma.pdf

 

lapsiperheiden-palvelujen-omavalvontasuunnitelma-2022.pdf

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.08.2022