Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • Alt=""
  • alt=""
 
 

Tietosuojaselosteet

Kaupungin tietosuojaselosteet toimivat myös selosteena henkilötiedon käsittelytoimista (679/2016/EU, artikla 30). Selosteesta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

  • rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot;
  • käsittelyn tarkoitukset;
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä;
  • henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;
  • tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle;
  • mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat;
  • mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

Asuminen ja ympäristö

Facta kuntarekisteri ja Lupapiste (pdf)

Jätelain 75 §:n mukaisen siivoamismääräyksen saaneet kiinteistöt (pdf)

Lista toiminnanharjoittajista, joilla maa-aineslain mukainen lupa tai kotitarveottoa ( pdf)

Maa-ainesten ottamisen luvat (pdf)

Kiinteistönluovutusilmoitukset (pdf)

Kiinteistönpito-ohjelma (pdf)

Lämpökanta (pdf)

Venepaikkojen asiakasrekisteri (pdf)

Yksityisteiden asiakasrekisteri (pdf)

Vesihuollon asiakasrekisteri (pdf)


Varhaiskasvatus ja koulutus

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilasrekisteri (pdf)

 Visma InSchool Primus -järjestelmä (pdf)

Koulukuraattorien ja psykologien asiakastietorekisteri (pdf)

Virtain lukion ylioppilasjuhlan osallistujarekisteri (pdf)

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri (pdf)

Vaikuttavan elämäntapaohjauksen rekisteri (pdf)

Merikanto-opiston oppilaitoksen henkilörekisteri ja opetusrekisteri oppilaista, vanhemmista ja työntekijöistä (pdf)

Rekisteri Merikanto-opiston vapaaoppilaspaikkaa hakevista (pdf)

Merikanto-opiston tallentava kameravalvonta (pdf)

Virtain yhtenäiskoulun tallentava kameravalvonta (pdf)

Kaupunki ja hallinto

Henkilöstöhallinnon rekisteri (pdf)

Virtain kaupungintalon tallentava kameravalvonta (pdf)

ProEconomica: Asiakasrekisteri (pdf)

Toimittajarekisteri (pdf)

Asianhallintajärjestelmä (pdf)

Viestinnällisten verkkopalvelujen asiakasrekisteri (pdf)

Virtain kaupungin etätyökysely 2021 (pdf)

Osallistuva budjetointi (pdf)


Elinkeinot ja työllisyys

Virtain vapaa-ajanasukkaiden kyselyn asiakasrekisteri (pdf)

Yritysten palautekysely ja yhteystiedot (pdf)

Matkailutoimijoiden asiakasrekisteri (pdf)

Matkamessujen messukyselyn asiakasrekisteri (pdf)

Hyvinvoinnin toimiala

Lasten valokuvauskilpailu (pdf)


Vapaa-ajan palvelut

PIKI-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf)

Virtain kaupunginkirjaston tallentava kameravalvontajärjestelmä (pdf)

Nuorisotoimen henkilörekisteri (pdf)

Liikelaitos Marttisen henkilöstöhallinnon rekisteri (pdf)

Liikelaitos Marttisen kameravalvonnan rekisteriseloste (pdf)

Nuorisokeskus Marttisen Hotellijärjestelmän asiakasrekisteri (pdf)

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n uutiskirjerekisteri (pdf)

 

Tietosuojavastaava
Heli Salmi
p. 044 715 1217
tietosuojavastaava@virrat.fi
Virtaintie 26
PL 85
34801 VIRRAT

 
 
 

Sivua päivitetty: 23.10.2023