Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • Alt=""
  • alt=""
 
 

Tietosuojaselosteet

Kaupungin tietosuojaselosteet toimivat myös selosteena henkilötiedon käsittelytoimista (679/2016/EU, artikla 30). Selosteesta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

  • rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot;
  • käsittelyn tarkoitukset;
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä;
  • henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;
  • tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle;
  • mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat;
  • mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

Asuminen ja ympäristö

Facta kuntarekisteri ja Lupapiste (pdf)

Jätelain 75 §:n mukaisen siivoamismääräyksen saaneet kiinteistöt (pdf)

Lista toiminnanharjoittajista, joilla maa-aineslain mukainen lupa tai kotitarveottoa ( pdf)

Maa-ainesten ottamisen luvat (pdf)

Kiinteistönluovutusilmoitukset (pdf)

Kiinteistönpito-ohjelma (pdf)

Lämpökanta (pdf)

Venepaikkojen asiakasrekisteri (pdf)

Yksityisteiden asiakasrekisteri (pdf)

Vesihuollon asiakasrekisteri (pdf)


Varhaiskasvatus ja koulutus

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilasrekisteri (pdf)

 Visma InSchool Primus -järjestelmä (pdf)

Koulukuraattorien ja psykologien asiakastietorekisteri (pdf)

Virtain lukion ylioppilasjuhlan osallistujarekisteri (pdf)

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri (pdf)

Vaikuttavan elämäntapaohjauksen rekisteri (pdf)

Merikanto-opiston oppilaitoksen henkilörekisteri ja opetusrekisteri oppilaista, vanhemmista ja työntekijöistä (pdf)

Rekisteri Merikanto-opiston vapaaoppilaspaikkaa hakevista (pdf)

Merikanto-opiston tallentava kameravalvonta (pdf)

Virtain yhtenäiskoulun tallentava kameravalvonta (pdf)

Kaupunki ja hallinto

Henkilöstöhallinnon rekisteri (pdf)

Virtain kaupungintalon tallentava kameravalvonta (pdf)

ProEconomica: Asiakasrekisteri (pdf)

Toimittajarekisteri (pdf)

Asianhallintajärjestelmä (pdf)

Viestinnällisten verkkopalvelujen asiakasrekisteri (pdf)

Virtain kaupungin etätyökysely 2021 (pdf)

Osallistuva budjetointi (pdf)


Elinkeinot ja työllisyys

Virtain vapaa-ajanasukkaiden kyselyn asiakasrekisteri (pdf)

Yritysten palautekysely ja yhteystiedot (pdf)

Matkailutoimijoiden asiakasrekisteri (pdf)

Matkamessujen messukyselyn asiakasrekisteri (pdf)

Yrittäjien uutiskirje, tilaajat (pdf)

Matkailun uutiskirje, tilaajat (pdf)

Yrittäjien infotilaisuudet, osallistujaluettelo (pdf)

Granted Al, rahoitustyökalun rekisteri (pdf)

Hyvinvoinnin toimiala

Lasten valokuvauskilpailu (pdf)


Vapaa-ajan palvelut

PIKI-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf)

Virtain kaupunginkirjaston tallentava kameravalvontajärjestelmä (pdf)

Nuorisotoimen henkilörekisteri (pdf)

Liikelaitos Marttisen henkilöstöhallinnon rekisteri (pdf)

Liikelaitos Marttisen kameravalvonnan rekisteriseloste (pdf)

Nuorisokeskus Marttisen Hotellijärjestelmän asiakasrekisteri (pdf)

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n uutiskirjerekisteri (pdf)

 

Tietosuojavastaava
Heli Salmi
p. 044 715 1217
tietosuojavastaava@virrat.fi
Virtaintie 26
PL 85
34801 VIRRAT

 
 
 

Sivua päivitetty: 16.04.2024