Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

Kesäkukat ruukussa terassilla
 
 

Asiakirjapyynnöt Virtain kaupungille

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Virtain kaupungin asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle, toimialueelle tai liikelaitokselle. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja eri viranomaisten toimialueista ja säilytettävistä aineistoista. Kaupungin kirjaamoon tulleet tietopyynnöt välitetään asiasta vastaavalle toimialalle.

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytensä. Kaupunki voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Asiakirjan tyypistä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisesti tai paperisina. Paperitulosteista voidaan periä maksu. Niihin tietoihin, joita ei ole mahdollista luovuttaa sähköisesti eikä paperisina, voi tutustua asiasta vastaavan viraston tiloissa.

Voit täyttää myös seuraavan tietopyyntölomakkeen ja toimittaa sen asiasta vastaavalle viranhaltijalle, toimialueelle tai kirjaamoon (kirjaamo@virrat.fi).

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö -lomake (word)


Huomioithan, että mikäli haluat tarkastella omia tietojasi voit tehdä myös EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen tarkastuspyynnön Virtain kaupungille. Lisätietoa henkilötietojen tarkastuspyynnön ja henkilötietojen korjausvaatimuksen tekemisestä löydät Tietosuoja ja tietoturva -sivultamme. Sivulta löytyvät myös henkilötietojen tietopyyntöihin tarkoitetut lomakkeemme.

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020