Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

alt=""
 
 

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

Virtain kaupungin keskusvaalilautakunta toimittaa sille vaalilaissa erikseen määrätyt tehtävät. Keskusvaalilautakunta huolehtii valtiollisissa vaaleissa vaalien valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, huolehtii kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tuloksen.

Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnassa ei ole henkilökohtaisia varajäseniä, vaan varajäsenet tulevat jäsenten tilalle sijaantulojärjestyksessä.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Kokousten ajankohdat painottuvat vaalien läheisyyteen. 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2021–2025

Jouni Mesimäki (puheenjohtaja)
Timo Eteläniemi (varapuheenjohtaja)
Kari Haapamäki, jäsen
Arja Mykkänen, jäsen
Pirjo-Liisa Rouniola, jäsen

1. varajäsen Pentti Tikkanen
2. varajäsen Sanna Holopainen
3. varajäsen Jussi Helin
4. varajäsen Kerttu Raivio
5. varajäsen Ilmo Luoma
6. varajäsen Päivi Ylimys 

Ota yhteyttä

Heli Salmi
hallintopäällikkö
p. 044 715 1217
heli.salmi@virrat.fi

 

Lisätietoa vaaleista:

Vaalit | Virtain kaupunki (virrat.fi)

Etusivu - Vaalit (oikeusministeriön sivut)


 
 
 

Sivua päivitetty: 24.01.2024