Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

 • alt=""
 • Alt=""
 
 

Vaalit

Seuraavat vaalit:  Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 8.12.2023.
 • Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnilleviimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16.
 • Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa torstaina 21.12.2023. Presidenttiehdokkaiden ehdokasnumerot julkaistaan.
 • Äänioikeusrekisteri lainvoimainentiistaina 16.1.2024
 • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai16.1.2024 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 17.–23.1.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 17.–20.1.2024
 • tiistaina 30.1.2024tuloksen vahvistaminen sekä joko 

   a) valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut   valituksi presidentiksi

   tai

  b) oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

Mahdollisen toisen vaalin aikataulu:

 • Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyytiistaina 30.1.2024 klo 16
 • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa: 31.1.–6.2.2024
 • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomail: 31.1.–3.2.2024
 • Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys: sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20
 • Mahdollisen toisen vaalin tuloksen vahvistamin: keskiviikkona 14.2.2024


 

Eduskuntavaalit 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022 
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemusten jättöpäivä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla:  22. – 25.3.2023
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Tarkemmat tiedot eduskuntavaaleista 2023 (ajankohtaista-osio)

Vaalikuulutus (pdf)

Lisätietoa eduskuntavaaleista: vaalit.fi/eduskuntavaalit

Koronapandemia ja eduskuntavaalit (linkki)

 

Kotiäänestys eduskuntavaaleissa

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla.  

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16

Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon ala-aulan asiointipisteestä tai alla olevasta linkistä (pdf). Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 9.00–16.00 puhelinnumerossa 044 715 1233, 044 715 1217 tai 044 282 9100. 

Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023.

Kotiäänestyslomake (pdf)

 

Koronaohjeet äänestäjille vaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalit ovat kolmannet vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Eduskuntavaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja THL tekevät tiivistä yhteistyötä vaalien alla. THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. 

Aluevaaleissa vuonna 2022 ja kuntavaaleissa vuonna 2021 äänestyspaikoilla noudatettiin monipuolisia järjestelyitä, joilla turvattiin äänestämistä koronaepidemiatilanteesta huolimatta. Jos tilanne niin vaatii, oikeusministeriö ja THL ohjeistavat erikseen vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä.

Äänestyspaikoilla suositellaan huomioimaan voimassa olevat koronaohjeistukset sekä kiinnittämään huomiota äänestyspaikoilla esillä olevaan hygieniaohjeistukseen. Äänestyspaikalla on suositeltavaa pitää riittävät välit muihin äänestäjiin ja huolehtia käsihygieniasta käyttämällä käsidesiä.


 

Kuntavaalit 2021

Virtain kaupungin keskusvaalilautakunta vahvisti 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen 16.6.2021 kokouksessaan.  

Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain 

Kaikki ehdokkaat vertausluvuittain

 

Vaalit.fi- sivustolta löydät lisää tietoa vaaleista.


 

Jouni Mesimäki
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Lisätietoja vaaleista:

Heli Salmi 
va. hallintopäällikkö
044 715 1217
heli.salmi@virrat.fi

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 16.11.2023