Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

Sininen taivas, jossa on valkoisia pilviä
 
 

Vaalit

Seuraavat vaalit:  Aluevaalit 23.1.2022.

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö  tuli voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Aluevaalien (2022) aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Aluevaalien vaalikuulutus (pdf)

 

Kuntavaalit 2021

Virtain kaupungin keskusvaalilautakunta vahvisti 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen 16.6.2021 kokouksessaan.  

Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain 

Kaikki ehdokkaat vertausluvuittain

 

Ohje kuntavaalien ulkomainontaan Virroilla (linkki)

 

Virtain kaupungissa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

Virtain kaupungin keskusvaalilautakunta on 14.5.2021 kokouksessaan hyväksynyt liitteenä olevan ehdokaslistojen yhdistelmän.

Ehdokaslistojen yhdistelmä (pdf)

Ehdokaslistojen yhdistelmä -juliste (pdf)

 

Vaalikuulutukset

Vaalikuulutus: Valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen

Kuntavaalit 2021, yleinen vaalikuulutus

 

Kotiäänestys kuntavaaleissa

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16. Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon ala-aulan asiointipisteestä tai alla olevasta linkistä (pdf). Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. 

Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 9.00–16.00 puhelinnumerossa (03) 4851211, 0447151217 tai 0442829100. Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021.

Kotiäänestyslomake (pdf)

 

Koronaohjeet äänestäjille vaaleissa

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

 • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 •                   
 • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 •                   
 • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 •                   
 • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

                 

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla               

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 •                   
 • Käytä käsihuuhdetta.
 •                   
 • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 •                   
 • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 •                   
 • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 •                   
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

 

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä. Toimenpiteet voivat vaihdella myös kunnittain. Seuraa kuntasi vaaliviestintää.

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021 

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai eristyksessä, odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä.  

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.    

Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat poikkeavia ohjeita, niitä noudatetaan tämän ohjeen sijaan. Lisätietoja ja ohjeita saat maksuttomasta vaalipalvelupuhelimesta 080 094 770.

Ohjeet turvallisesta äänestämisestä korona-aikana ovat laatineet yhteistyössä oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Vaalit.fi- sivustolta löydät lisää tietoa vaaleista.


 

Jouni Mesimäki
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Lisätietoja vaaleista:

Heli Salmi 
hallintosihteeri
keskusvaalilautakunnan sihteeri
044 715 1217
heli.salmi@virrat.fi

 


 
 
 

Sivua päivitetty: 03.12.2021