Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

 • alt=""
 • Alt=""
 
 

Vaalit

Seuraavat vaalit:  Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit 2024

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 19.4.2024.
 • Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään tiistaina 30.4.2024 ennen klo 16.
 • Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa perjantaina 10.5.2024. Ehdokkaiden ehdokasnumerot julkaistaan.
 • Äänioikeusrekisteri lainvoimainen tiistaina 28.5.2024
 • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 28.5.2024 klo 16
 • Ennakkoäänestys kotimaassa: 29.5.–4.6.2024
 • Ennakkoäänestys ulkomailla: 29.5.–1.6.2024
 • 12.6.2024 tuloksen vahvistaminen

Vaalikuulutus (pdf)

Helsingin vaalipiirilautakunta on vahvistanut ehdokasasettelun vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten. Tiedot ehdokkaista löytyvät verkosta vaalien tieto-ja tulospalvelusta. 

Ehdokkaat: Koko maa, ehdokkaat (vaalit.fi)

Ohjeet europarlamenttivaalien ulkomainontaan Virtain kaupungin alueella (pdf)


   

  Kotiäänestys europarlamenttivaaleissa 2024

  Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla.   

  Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.  

  Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.

  Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon ala-aulan asiointipisteestä. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 9.00–16.00 puhelinnumeroissa 044 282 9100, 044 715 1233 tai 044 715 1217. 

  Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana ennakkoäänestysaikana 28.5–4.6.2024.

  Kotiäänestyslomake (pdf)

   

  Koronaohjeet äänestäjille vaaleissa

  Äänestyspaikoilla suositellaan huomioimaan voimassa olevat koronaohjeistukset sekä kiinnittämään huomiota äänestyspaikoilla esillä olevaan hygieniaohjeistukseen. Äänestyspaikalla on suositeltavaa pitää riittävät välit muihin äänestäjiin ja huolehtia käsihygieniasta käyttämällä käsidesiä.


   

  Presidentinvaali 2024

  Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 8.12.2023.
  • Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään tiistaina 12.12.2023 ennen klo 16.
  • Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa torstaina 21.12.2023. Presidenttiehdokkaiden ehdokasnumerot julkaistaan.
  • Äänioikeusrekisteri lainvoimainen tiistaina 16.1.2024
  • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai16.1.2024 klo 16
  • Ennakkoäänestys kotimaassa: 17.–23.1.2024
  • Ennakkoäänestys ulkomailla: 17.–20.1.2024
  • Tiistaina 30.1.2024 tuloksen vahvistaminen sekä joko

    a) valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut   valituksi presidentiksi

    tai

   b) oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

  Mahdollisen toisen vaalin aikataulu:

  • Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyytiistaina 30.1.2024 klo 16
  • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa: 31.1.–6.2.2024
  • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomailla: 31.1.–3.2.2024
  • Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys: sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20
  • Mahdollisen toisen vaalin tuloksen vahvistaminen: keskiviikko 14.2.2024

  Tarkemmat tiedot presidentinvaalista 2024 (ajankohtaista-osio)

  Vaalikuulutus (pdf)

  Ohje ulkomainontaan (pdf)

  Lisätietoa: Vaalit.fi/presidentinvaali

   

  Kuntavaalit 2021

  Virtain kaupungin keskusvaalilautakunta vahvisti 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen 16.6.2021 kokouksessaan.  

  Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain 

  Kaikki ehdokkaat vertausluvuittain

   

  Vaalit.fi- sivustolta löydät lisää tietoa vaaleista.


   

  Jouni Mesimäki
  Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

  Lisätietoja vaaleista:

  Heli Salmi 
  hallintopäällikkö
  044 715 1217
  heli.salmi@virrat.fi

   

   
   
   

  Sivua päivitetty: 13.05.2024