Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Jätelain valvonta

Jätehuoltoviranomainen, kunnalliset jätehuoltomääräykset ja jätestrategia

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuoltoon liittyviä viranomaistehtäviä. Alueellinen jätehuoltoviranomainen hyväksyi kokouksessaaan 14.5.2014 (12 §) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset, jotka korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. 

Toimialueen kuntien yhteinen jätestrategia vuoteen 2025 asti

Roskaaminen

Jätelaissa (646/2011) on roskaamiskielto. Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Roskaajalla on siivoamisvelvollisuus.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kehottaa ja tarvittaessa määrätä roskaajan puhdistamaan alueen. Mikäli roskaajaa ei saada kiinni tai muutoin vastuuseen (esim. roskaaja laiminlyö velvollisuutensa), voi vastuuseen joutua myös kiinteistön omistaja/haltija. Mikäli kyseessä on kaupungin omassa hallinnassa oleva alue, alueellinen ELY-keskus voi määrätä kaupungin puhdistamaan alueen.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020