Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Pilviä taivaalla
 
 

Pohjavedet

Pohjavesialueet

Pohjavesialuekartat löytyvät täältä

Alueellista tietoa-kohdan alasvetovalikosta valitaan Pirkanmaan ELY-keskus. Kunnat ovat aakkosjärjestyksessä. Karttamerkkien selitykset


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Virtain pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistui joulukuussa 2010. Suunnitelma on luettavissa tästä (pdf). Suunnitelma koskee niitä pohjavesialueita, joilla on oma vedenottamo.


Puttosharjun pohjavesialueella sijaitsevien maa-ainesten ottamisalueiden kunnostussuunnitelma

Puttosharjun pohjavesialueella sijaitseville vanhoille maa-ainesten ottamisalueille on laadittu kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman tavoitteena on luoda Puttosharjun vanhalle maa-ainesten ottamisalueelle uusia jälkikäyttömahdollisuuksia sekä vähentää Telaharjun alueella sijaitsevien ottamisalueiden pohjavedelle mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumisriskiä. Suunnitelma on luettavissa täältä.

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023