Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Tarjanne-laiva vesillä
 
 

Katselmukset ja sijainnin merkintä

Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä määrätään kohteelle tehtävät viranomaiskatselmukset.

Ensimmäinen toimenpide lupapäätöksen saannin jälkeen on vastaavan työnjohtajan nimeäminen Lupapisteessä. Lupapisteen Rakentaminen –välilehdeltä löytyy painike Nimeä työjohtaja, jolla luvan saaja lähettää työnjohtajan sähköpostiin kutsun kirjautua Lupapisteeseen. Työnjohtajan täyttää tietonsa työnjohtajahakemukseen, ja lopuksi klikkaa painiketta Jätä hakemus. Tämän jälkeen rakennustarkastaja tekee päätöksen työnjohtajan hyväksynnästä.

Ennen katselmusten tilaamista on vastaava työnjohtaja oltava nimettynä Lupapisteessä. 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava katsemusten ja sijainnin merkinnän tilaamisesta.

Rakennustyön aloittaminen ja aloituskokous

Aloitusilmoituksen voi tehdä Lupapisteessä, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskokous, se tilataan rakennustarkastajalta.

RAKENNuksen sijainnin merkintä JA SIJAINTIKATSELMUS

Asemakaava-alueen sijainnin merkinnät ja sijaintikatselmukset tilataan maankäyttöinsinööriltä. 

Muiden alueiden sijainnin merkinnät tilataan rakennustarkastajalta.

TYÖNJOHTAJIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT

Vastaavan työnjohtajan, KVV-työnjohtajan ja IV-työnjohtajan on täytettävä rakennustyön eri vaiheista Työnjohtajan tarkastuspöytäkirjaa. Sähköiset tarkastuspöytäkirjat löytyvät Lupapisteestä työnjohtajan hyväksynnän jälkeen. Mikäli sähköisen tarkastuspöytäkirjan täyttäminen ei jostain syystä ole mahdollista, tarkastuspöytäkirjan voi tulostaa rakennusvalvonnan lomakkeista.

Käyttöönotto- tai loppukatselmus

Rakennusta, rakennuksen osaa tai rakennelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmuksen voi tilata Lupapisteen kautta tai puhelimitse rakennustarkastajalta.

Ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta on Lupapisteeseen on tallennettava lupapäätöksessä vaadittujen erityissuunnitelmien ym. muiden selvitysten lisäksi seuraavat asiakirjat:

  • vastaavien työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat
  • sähköasennusten tarkastuspöytäkirja
  • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
  • muut mahdolliset tarkastus- ja säätöpöytäkirjat 

Rakennustyöstä on lisäksi tehtävä rakentamisilmoitus Verohallinnolle. Lisätietoja löytyy Verohallinnon verkkosivulta.

Katselmukset tilataan rakennustarkastajalta. Katselmusta tilatessasi mainitse aina lupatunnus (esim. 22-123-R).

 

Ota yhteyttä

Kimmo Jokinen
Rakennustarkastaja
puh. 03 485 1321
kimmo.jokinen@virrat.fi

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

Paavo Karjalainen
Maankäyttöinsinööri
puh. 046 923 4684
paavo.karjalainen@virrat.fi 

Rakennustarkastajan ja lupavalmistelijan tavoittaa parhaiten puhelinpäivystysaikoina:
tiistai klo 9.00 - 11.00
torstai klo 13.00 - 15.00

Tapaamisaika on sovittava ennakkoon puhelimitse tai sähköpostilla suoraan viranhaltijan kanssa.

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.05.2022