Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

maisema-tarjanne21516553776.jpg
 
 

Katselmukset

Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä määrätään kohteelle tehtävät viranomaiskatselmukset. Katselmuksen tilaaminen on rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla.

Rakennustyön aloittaminen

Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskokous, on se tilattava rakennustarkastajalta ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla.

Aloituskatselmus ja sijainninmerkintä

Aloituskatselmus ja sijainnin merkintä tilataan rakennustarkastajalta.

Käyttöönotto- tai loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa tai rakennelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty.  Kaikki lupapäätöksessa määrätyt erityissuunnitelmat ja selvitykset on  toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen loppukatselmusta.

Käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa on luovutettava seuraavat asiakirjat:

  • vastaavien työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat
  • sähköasennusten tarkastuspöytäkirja
  • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
  • muut mahdolliset tarkastus- ja säätöpöytäkirjat
  • Verohallinnolta saatu todistus rakennusluvan  alaisten töiden ilmoittamisesta. Ellei todistusta esitetä,  on rakennustarkastaja velvollinen ilmoittamaan asiasta  Verohallinnolle. Lisätietoja ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen saa Verohallinnolta. Tietoa yritysten ja yhteisöjen rakentamisilmoituksista Verohallinnolle löytyy täältä

Huom! Sähköisissä luvissa työnjohtajan täyttää Lupapiste.fi -palvelussa olevaa sähköistä tarkastusasiakirjaa ja edellä mainitut asiakirjat toimitetaan sähköisinä Lupapiste.fi -palveluun.

Katselmukset tilataan rakennustarkastajalta. Katselmusta tilatessasi mainitse aina lupatunnus (esim. 17-125-R).

 

Ota yhteyttä

img-6806.jpg

Hannu Huhtala
Rakennustarkastaja
puh. 03 485 1252
hannu.huhtala@virrat.fi

img-6801.jpg

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystysajat
tiistai klo 9.00 - 11.00
torstai klo 13.00 - 15.00

 
 
 

Sivua päivitetty: 09.05.2018