Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Tarjanne-laiva vesillä
 
 

Katselmukset

Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä määrätään kohteelle tehtävät viranomaiskatselmukset. Katselmuksen tilaaminen on rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla.

Rakennustyön aloittaminen

Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskokous, on se tilattava rakennustarkastajalta ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Aloittamisilmoituksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai Lupapisteen Keskustelu –kentän kautta.

Aloituskatselmus ja sijainninmerkintä

Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskatselmus ja/tai sijainnin merkintä, on se tilattava rakennustarkastajalta ennen rakennustyön aloittamista.

TYÖNJOHTAJIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT

Vastaavan työnjohtajan, KVV-työnjohtajan ja IV-työnjohtajan on täytettävä rakennustyön eri vaiheista Työnjohtajan tarkastuspöytäkirjaa. Sähköiset tarkastuspöytäkirjat löytyvät Lupapisteestä työnjohtajan hyväksynnän jälkeen. Mikäli sähköisen tarkastuspöytäkirjan täyttäminen ei jostain syystä ole mahdollista, tarkastuspöytäkirjan voi tulostaa rakennusvalvonnan lomakkeista.

Käyttöönotto- tai loppukatselmus

Rakennusta, rakennuksen osaa tai rakennelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Ennen käyttöönotto- tai loppukatselmusta on Lupapisteeseen on tallennettava lupapäätöksessä vaadittujen erityissuunnitelmien ym. muiden selvitysten lisäksi seuraavat asiakirjat:

  • vastaavien työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat
  • sähköasennusten tarkastuspöytäkirja
  • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
  • muut mahdolliset tarkastus- ja säätöpöytäkirjat 

Rakennustyöstä on lisäksi tehtävä rakentamisilmoitus Verohallinnolle. Lisätietoja löytyy Verohallinnon verkkosivulta.

Katselmukset tilataan rakennustarkastajalta. Katselmusta tilatessasi mainitse aina lupatunnus (esim. 19-125-R).

 

Ota yhteyttä

Mika Aalto
Rakennustarkastaja
puh. 03 485 1259
mika.aalto@virrat.fi 

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystysajat
tiistai klo 9.00 - 11.00
torstai klo 13.00 - 15.00

Tapaamisaika sovitaan ennakkoon puhelimitse tai sähköpostilla suoraan viranhaltijan kanssa.

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.06.2020