Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Tarjanne-laiva vesillä
 
 

Lomakkeet

Tekniset palvelut

Jätehuolto

Kadut ja kunnallistekniikka

Satamat ja venepaikat

Tori

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.


Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Ilmoitus

Suunnittelutarveratkaisu, poikkeuslupa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeuslupa haetaan haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

  • Luvan voimassaoloajan jatkamista haetaan sähköisesti Lupapiste.fi–palvelun kautta.Mikäli alkuperäistä lupaa ei ole haettu Lupapisteen kautta, ota ensin yhteys rakennusvalvontatoimistoon niin siirrämme luvan Lupapisteeseen, jonka jälkeen sille voi hakea jatkoaikaa.

Rakennuksen purkaminen

Talousjätevesijärjestelmä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Työnjohtajien tarkastuspöytäkirjat

Lupapisteen kautta haetuissa sähköisissä luvissa työnjohtaja täyttää Lupapisteessä olevaa sähköistä tarkastuspöytäkirjaa.

Maisematyölupa

Maisematyölupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Hakemus kokoontumistilaksi

Muut lomakkeet

Vesihuoltolaitos

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun ilmoituksia ja lupahakemuksia voi jättää myös lupapiste.fi -palvelun kautta

Jäteveden käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 
 
 

Sivua päivitetty: 19.12.2023