Tekstikoko aA

Visit Virrat

  • kutukiemura652447271.jpg
  • pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 
 

Virtain maastoliikuntareitistö

Sivustoa päivitetään.

Information in English can be found here.


Maastoliikuntareitti kulkee Virtain keskustan alueella ja siinä on mahdollisuus valita pienempiä ja isompia lenkkejä. Maastoliikuntareitti on tarkoitettu jalkaisin ja maastopyörillä tapahtuvaan ulkoiluun sulan maan aikaan. Reitillä on ohjeellinen kiertosuunta ja reittimerkinnät on asetettu sen mukaisesti. Ota kuitenkin huomioon, että reitillä voi olla vastaantulijoita. Koirat tulee pitää kytkettyinä. Reitin suuntamerkit ja merkinnät puissa ovat sinisellä värillä.

Reitti sisältää pääsääntöisesti maastopolkuja, metsäautoteitä, radanvarsia, siirtymiä jalkakäytävillä ja kaduilla. Reitillä myös valtatien ylityksiä, toimi varovaisuutta noudattaen.

Maasto on hyvin vaihtelevaa vaativuudeltaan. Reitti sisältää muutaman erittäin haasteellisen kohdan johtuen mm. reitin jyrkkyydestä. Haasteellisimmat kohdat ovat Puttosharjulla (jyrkkä kohta mäessä ja kapea polku rinteellä) ja Heinäahon kaarisillalla (silta on jyrkkä ja liukas). Reitillä kulkeminen tapahtuu omalla vastuulla.

Huomioi, että polkuosuuksilla on myös juuria, kiviä ja puunrunkoja, jotka voivat olla kosteina liukkaita. Reitistö on käytössä sulan maan aikaan, ei talvikunnossapitoa. Maastoliikuntareitin osana on myös kaksi tekniikkarataa, liikuntapuistossa (Urheilukuja 1) ja Marttisessa (Herrasentie 16), jossa pääsee harjoittelemaan maastopyöräilyn taitoharjoittelua. 

Reitin ylläpidosta vastaa Virtain kaupunki, puh. (03)485 111

 
Marttisen pappilaMakkarakosken myllyTykkitie ja Keiturinvuori

Keiturinvuoren itäpuolella kulkeva Tykkitie on ensimmäisen maailmansodan aikana tykkitieksi kunnostettu historiallinen tienosa. Tykkitien alkupäässä on puinen muistotaulu, jossa on lukenut teksti: ”Tykkitie eli Ryssäntie. Kesällä 1916 aloittivat venäläiset kenttälinnoitustyöt Herraskoskella. Tykkitie rakennettiin huoltotieksi Kalettomanlahden ja Herraskosken välille. Tykkejä ei tietä pitkin koskaan kuljetettu sillä linnoitustyöt jäivät kesken maaliskuun vallankumouksen puhjettua.” Kunnostamisen yhteydessä tie on ilmeisesti aikanaan muutettu kapulatieksi.  

Kapulatie on poikittaisista puista rakennettu lyhyehkö pätkä kulkutietä, joka kulkee kosteissa maastoissa. Ennen 1900-luvun puoliväliä kapulatiet olivat usein osana kylien välisiä kulkuväyliä. Etenkin tien pohjoispäässä on vielä jäljellä rikkoutuneita tien puurakenteita. Kulkureitti näkyy jo mm. 1840-luvun kartassa kappalaisen virkatalon ja Pappilanrannan välillä. Talojen historia ulottuu kuitenkin jo 1600-luvulle, joten reitti saattaa olla peräisin jo tuolta ajalta.  Pirkan taival -retkeilyreitti kulkee kyseisen Tykkitien kautta. 

Kapulatien viimeisiä näkyviä poikkipuita, sijainti: Tykkitien alussa


Vanhan junaradan ja metsäautotien risteyksestä, n. 50 metriä luoteeseen päin, sijaitsee Kaijanrannan taistelukaivannot, jotka ovat 1900-luvun alun muinaisjäännös. Varustukseen kuuluvia yhdyshautoja, maavalleja ja kuoppia on havaittavissa pohjoiseen laskevan rinteen alaosassa. 

Keiturinvuoren alue on vaihtelevasti kallioista ja mäkistä, sekä suosittua retkeily,- marjastus- ja sienestysmaastoa. Merkittyjen reittien lisäksi alueelta löytyy muitakin polkuja. Aivan rannan tuntumassa kulkeva polku on maisemiltaan ja kasvillisuudeltaan kaunis ja vaihteleva. Reitti kulkee rinteessä, joten paikoitellen se on hankalakulkuisempaa. Keiturinsalmen itärannalla, aivan merkityn polun vieressä, kulkee pitkiä taistelukaivantoja, jotka ovat peräisin ensimmäisen maailmansodan ajalta.  

Taistelukaivantoja Keiturinsalmen rannassa

Keiturinsalmen silta 


Jykevärakenteinen ja korkealle rakennettu Keiturinsalmen silta näkyy hyvin jo Marttisen saaresta asti. Vanha rautatiesilta on ollut kovassa käytössä jo pitkään. Sotien aikaan sillalla oli jatkuva vartiointi, koska rata oli yksi tärkeimmistä huoltoreiteistä rintamalle. Myöhemmin 60-luvulla rautatiesillan ali on lennetty jopa Fuuga-harjoitushävittäjillä. Nykyäänkin siltaa käytetään ahkerasti, esimerkiksi Pirkan Taival -retkeilyreitti kulkee sen kautta. 

Lähteet: 

Moilanen, U. (2017) ”Virrat, Keiturinvuori. Arkeologinen inventointi kaapelointisuunnitelman linjalla 2017”. Pirkanmaan maakuntamuseo. 

Museovirasto, Keiturinvuori, Tykkitie, 2022, Kulttuuriympäristön palveluikkuna (kyppi.fi) 

Vanha junarata ja Heinäahon kaarisiltaLaivarantaPukki- ja PenkkivuoriRajaniemiPuttosharjuHerraskylä
 

 

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 16.08.2023