Tekstikoko aA

Visit Virrat

  • pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
  • kutukiemura652447271.jpg
 
 
 

Virtain maastoliikuntareitistö

Sivustoa päivitetään.

Information in English can be found here.


Maastoliikuntareitti kulkee Virtain keskustan alueella ja siinä on mahdollisuus valita pienempiä ja isompia lenkkejä. Maastoliikuntareitti on tarkoitettu jalkaisin ja maastopyörillä tapahtuvaan ulkoiluun sulan maan aikaan. Reitillä on ohjeellinen kiertosuunta ja reittimerkinnät on asetettu sen mukaisesti. Ota kuitenkin huomioon, että reitillä voi olla vastaantulijoita. Koirat tulee pitää kytkettyinä. Reitin suuntamerkit ja merkinnät puissa ovat sinisellä värillä.

Reitti sisältää pääsääntöisesti maastopolkuja, metsäautoteitä, radanvarsia, siirtymiä jalkakäytävillä ja kaduilla. Reitillä myös valtatien ylityksiä, toimi varovaisuutta noudattaen.

Maasto on hyvin vaihtelevaa vaativuudeltaan. Reitti sisältää muutaman erittäin haasteellisen kohdan johtuen mm. reitin jyrkkyydestä. Haasteellisimmat kohdat ovat Puttosharjulla (jyrkkä kohta mäessä ja kapea polku rinteellä) ja Heinäahon kaarisillalla (silta on jyrkkä ja liukas). Reitillä kulkeminen tapahtuu omalla vastuulla.

Huomioi, että polkuosuuksilla on myös juuria, kiviä ja puunrunkoja, jotka voivat olla kosteina liukkaita. Reitistö on käytössä sulan maan aikaan, ei talvikunnossapitoa. Maastoliikuntareitin osana on myös kaksi tekniikkarataa, liikuntapuistossa (Urheilukuja 1) ja Marttisessa (Herrasentie 16), jossa pääsee harjoittelemaan maastopyöräilyn taitoharjoittelua. 

Reitin ylläpidosta vastaa Virtain kaupunki, puh. (03)485 111

 
Marttisen pappilaMakkarakosken myllyTykkitie ja KeiturinvuoriVanha junarata ja Heinäahon kaarisiltaLaivarantaPukki- ja PenkkivuoriRajaniemiPuttosharju

Puttosharjulla ja sen lähimaastossa risteilee runsaasti maastopyöräilyyn soveltuvia pienempiä polkuja. Harjun alue on aktiivisessa ulkoilukäytössä. Puttosharju on syntynyt viime jääkauden lopulla, sulavan mannerjäätikön sisällä virranneen joen pohjalle. Jäätikön sisällä kulki jäätikköjokia, joissa virtaavan veden mukana kulki erilaisia maa-aineksia. Maa-ainekset painuivat jäätikköjoen suulla pohjaan ja alkoivat muodostaa jäätikön vetäytyessä pitkiä harjuja. 

Puttosharju on tärkeä pohjavesialue. Harjualueella muodostuvaa pohjavettä käytetään Virtain talousvetenä. Pohjavesi on sateesta ja lumen sulamisesta maaperään imeytyvää vettä. Harjuilla nämä kulkevat paksun sorakerroksen läpi, mikä suodattaa ne hyvin puhtaiksi. 

Korkea harjumuodostelma näkyy luonnossa selkeästi


Harjusta on otettu runsaasti soraa vuosina 1937-38 Haapamäki-Pori -junaradan rakentamista varten.  

Harjumetsä on osin lehtoa, joka on tavanomaista harjurinteiden hienojakoisen rapautumisaineksen päällä kasvavaa rehevää metsää. Suurimmaksi osin Puttosharjun metsä on kuitenkin tavanomaisempaa, virkistysmetsänä hoidettua kangasmetsää. Harjualueella kasvaa myös rauhoitettua valkolehdokkia sekä silmälläpidettävää kissankäpälää. Puttosharjun laelta avautuu hieno maisema pohjoiseen päin.  


Puttosharjulla risteilee useita lenkkipolkuja

Lähteet

Elina Manninen, Kari Nupponen ja Pertti Koskimies, 2018, Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa Liikenneviraston hallinnoimilla alueilla vuonna 2018, https://testi-e2c55b704894.senaatti.fi/app/uploads/2019/07/450369-LiVi-Virrat-Luontoarvio-ja-luontotyyppien-selvitys-2018.df

GTK, jäätikköjokimuodostumat, http://weppi.gtk.fi/aineistot/mp-opas/jaatikkojoki_harjut.htm
Herraskylä
 

 

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 16.08.2023