Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

img-91041990098579.jpg
 
 

Virroille uusi yhtenäiskoulu

Virtain kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2017 päättänyt, että Virroille rakennetaan uusi yhtenäiskoulurakennus ikäluokille 0-9. Yhtenäiskouluhanke on nyt suunnitteluvaiheessa. Alustavissa suunnitelmissa on lähdetty siitä, että uusi yhtenäiskoulu valmistuisi viimeistään vuonna 2021. 

Näiltä sivuilta löydät tietoja hankkeen vaiheista. 

 

Yhtenäiskoulun blogi


6.5.2019

Koulun alueen kaava ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn päättyminen

Matka uuteen yhtenäiskouluun jatkuu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koulun alueen asemakaavan. Kilpailullinen neuvottelumenettely päättyi  ja tarjouspyyntö julkaistaan 7.5. Viimeinen tarjousten jättöpäivä on 4.6.2019.

Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin. Koko kaupunkin tuntuu olevan kouluhankkeen takana. Toivotaan, että vastatuulta ei olisi luvassa tulevaisuudessakaan. Asiaa käsitellään kaikissa psosessin vaiheissa luottamuselimissä kun uusia päätettäviä asioita tulee eteen. Luvassa on lähiaikoina asian käsittelyä ainakin teknisessä lautakunnassa ja valtuustoseminaarikin asiaa käsittelee. 

Yhtenäiskoulu ottaa hallinnollisestikin vielä yhden askeleen. Virtain yläkoulun lakkauttaminen, Rantatien koulun lakkauttaminen  ja näiden sijaan yhtenäiskoulun perustaminen tulevat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn tämän kevään aikana. Syksyllä ollaan sitten virallisesti yksi koulu, vaikka olemmekin jakaantuneet useaan toimipisteeseen. 
19.3.2019 Kilpailullinen neuvottelumenettely

Suunnitteluun kanssamme ilmoittautui kaksi yritystä: YIT ja Skanska. Molempien yritysten kanssa käymme läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn prosessin, minkä aikana tapaamme molemmat yhtiöt neljä kertaa. Menettelyn tavoitteena on kartoittaa ja määritellä keinot, jolla Virtain kaupungin koulurakentamisen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Neuvotelut ovat ehdottoman luottamukselliset ja tasapuoliset. Siitä johtuu myös tiedottamisen niukkuus. Neuvotteluissa kaupunkia edustavat luottamushenkilöistä Reijo Koskela, Keijo Kaleva, Tuula Mäntysalmi ja Pentti Tikkanen. Virkamiehistä mukana ovat Antti Salminen, Katri Rantala, Henna Viitanen ja Vesa Haapamäki. Neuvotteluiden viimeinen kierros käydään huhtikuussa, minkä jälkeen alkaa taas seuraava vaihe.22.1.2019

Koulun suunnittelu ja rakentaminen on jatkuvan muutoksen sävyttämä monivaiheinen prosessi. Jatkuva muutos hankaloittaa tiedottamista. Siksi suunnitteluryhmä päätyi tiedottamisen linjassaan perustamaan tämän blogin muotoon kirjoitettavan sivun. Blogi kuvaa muutostilannetta paremmin kuin suunnitelmien ja päätösten kokoelma. Tämä ensimmäinen kirjoitus on hieman pidempi, ja kuvaa lyhyesti tämän syksyn tapahtumia suunnittelun ja hankesuunnitelman valmistelun näkökulmasta. Tulevaisuuden tavoitteena on tuoda esiin lyhyet tiedotteet ja kuvat suunnittelun ja rakentamisen edistymisestä aina koulun avajaisiin saakka. Tervetuloa blogiin mukaan.

Valtuusto päätti joulukuun kokouksessaan hyväksyä Virtain yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Koulun rakentamisessa otettiin suuri askel seuraavaan vaiheeseen; käynnissä on nyt kilpailullinen neuvottelumenettely hankkeeseen mukaan lähteneiden yritysten kanssa. Tämä vaihe jatkuu kevääseen saakka.

Tätä vaihetta on edeltänyt hyvin työntäyteinen suunnittelun ja valmistelun vaihe. Hanketta on valmisteltu Virroilla jo vuosia, mutta tänä syksynä työhön ryhdyttiin vahvalla tahtotilalla saada aikaan konkreettisia linjauksia ja päätöksiä. Syksyn aikana opettajakunta yhdessä rakennuttajakonsultin ja pedagogisten konsulttien kanssa valmistelivat Virtain yhtenäiskoulun pedagogisen suunnitelman ja pedagogisen tilaohjelman. Perusajatuksena on ollut käyttäjälähtöinen suunnittelu. Pedagogisten asiakirjojen valmistelu eteni samassa tahdissa hankesuunnitelman tilaohjelman ja tilakuvausten kanssa. Hankesuunnitelma sisältää näiden lisäksi suuren määrän erilaisia suunnittelua ja rakentamista ohjaavia asiakirjoja.

Tehtävä ei suinkaan ollut helppo. Koulun henkilökunnan tehtävänä on ollut kriittisesti tarkastella koulun kehittymistä siten, että tämä rakennus palvelee virtolaisia oppilaita myös kahden tai kolmen seuraavan sukupolven jälkeen. Rakennuksen tulee mahdollistaa koulun ja oppimisen muutos. Tulevaisuuden visiointi ei ole helppoa eikä suunnasta koskaan olla täysin yksimielisiä. Tämän lisäksi koulurakentamisessa on korostettu "koko kaupungin olohuone" -ajatusta. Sidosryhmien ottaminen mukaan suunnitteluun tarpeineen ja ajatuksineen on ollut tärkeä näkökulma.

Koulun henkilökunta sai omaan suunnitteluunsa paljon arvokasta apua. Pedagogiset konsultit toivat suunnitteluun mukaan tavoitteet, rakenteen ja kokemusta. Niiden avulla suuret karikot on vältetty. Lisäksi syksyn aikana tehtiin vielä yksi kouluvierailu Hollolaan. Näkökulmana tällä kertaa erityisesti koulun toimintakulttuurin ja rakennuksen yhteensovittaminen. Keräsimme arvokasta tietoa esimerkiksi yhteisopettajuudesta ja avoimista oppimisympäritöistä niiltä kollegoilta, jotka ovat sitä jo tehneet.  

Olemme olleet suunnitelmiin koulun ja suunnitteluryhmän puolesta tyytyväisiä. Koulun henkilökunta sai tuotua esiin virtolaisen opettamisen mallin, joka on yhdistelmä vanhaa ja hyväksi koettua ja uutta ja eteenpäinkatsovaa. Sidosryhmät on tulleet kuulluksi ja huomioiduksi suunnittelussa. Siirrymme innolla seuraavaan vaiheeseen. 

 
 
 

Sivua päivitetty: 06.05.2019