Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

Iloinen tyttö keinumassa leikkipuistossa
 
 

Virroille uusi yhtenäiskoulu

Virtain kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2017 päättänyt, että Virroille rakennetaan uusi yhtenäiskoulurakennus ikäluokille 0-9. Yhtenäiskouluhanke on nyt suunnitteluvaiheessa. Alustavissa suunnitelmissa on lähdetty siitä, että uusi yhtenäiskoulu valmistuisi viimeistään vuonna 2021. 

Näiltä sivuilta löydät tietoja hankkeen vaiheista. 

 

Yhtenäiskoulun blogi


29.7.2021

Koulun väki on ollut hyvin kiireinen koulun suunnittelun kanssa, eikä pohdiskeluun ole juuri jäänyt aikaa. Uudessa koulussa aloitetaan koulu 11.8.2021. syksyn aikana koulu vielä viimeistellään kuntoon. Mutta lähes kaikki on jo valmista.


17.6.2020

Kevätlukukausi on vierähtänyt ja koulurakennus alkaa saamaan muotoaan. Hirsikoulu näyttää jo hirsikoululta kun seinät ovat jo lähes kokonaan paikoillaan. Nuorisovaltuusto otti yhdessä lupalautakunnan kanssa kantaa koulun väriin. Koulusta tulee keltainen.

20.12.2019

Peruskivi muurattiin perinteisin seremonioin 4.12.2020. Lämminhenkisessä tilaisuudessa olivat läsnä kuntapäättäjiä ja koulumaailman nykyisiä ja entisiä virkamiehiä, sekä yhteistyökumppaneita. Unohtamatta oppilaskunnan jäseniä. Niitä kaikkein tärkeimpiä.

Vuodenvaihteen yli vietämme ansaittua joulutaukoa. Tammikuussa alamme jälleen ratkoa eteen tulevia ratkaistavia asioita. Hankkeen kokoluokka huomioiden kuitenkin hallittava määrä.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä tämä rakennusprojekti ei jää kaupungin ainoaksi. Myös perinteikkään Vaskiveden koulun korjausrakentaminen aloitetaan talven aikana!
Koulurakenmus on saanut rakennusluvan ja rakentaminen on alkanut rivakasti.  Kokonaisuus on nyt perustusvaiheessa. Ensimmäisissä työmaakokouksissa pyrkimyksenä on ollut viilata korot ja kulmat sellaiseen järjestykseen, että kaikki mahdolliset riskit ja pulmat voitaisiin etukäteen tiedostaa ja pitkässä juoksussa välttää. 

Peruskivi muurataan joulukuun alussa.

Alkaako virtolaisten silmä jo tottua tähän uuteen lakanaan?


16.8.2019

Urakkasopimus allekirjoitettiin 12.8.2019. Samana päivänä alkoi purkutyö ns. Mäkitien siiven purkamisella.  Nyt alkaa rakentaminen. Uskon monen ajattelevan, että ei hetkeäkään liian aikaisin. Virtolaisten koululaisten tilanne alkaa näyttää jo todella paljon valoisammalta. Konsulttimme sanoin "asioilla on tapana ratketa oikein päin kun kaikkityöntävät hanketta samaan suuntaa.". Ja niin on tapahtunut.

Seuraavaksi alamme seurata tilannetta enemmän kuvien kautta. 


10.6.2019

koulurakentamisen seuraava vaihe!


23.5.2019

Asiat etenevät! Koulualueen kaava on saanut lainvoimaisuuden. Yksi suuri askel on siis onnistuneesti takana, ja pääsemme jatkamaan aiemmin suunnitellulla aikataululla. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla 4.6. mennessä saamme tarjoukset kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä mukana olleilta yrityksiltä. Tämän jälkeen arviointiryhmä käy tarkasti läpi annetut tarjoukset. Ensin suoritetaan laadullinen arviointi tarjouspyyntöasiakirjassa esitettyjen kriteerien mukaisesti. Tämän jälkeen avataan hintakuoret. Lopuksi yhdistellään laatu- ja hintapisteet. Näin saamme asianmukaisesti valittua meille yhteistyökumppanin. Molemmat ansaitsevat kiitokset yhteistyöstä jo tässä vaiheessa.

Rakentamisen aloittamisella syksyllä on vaikutuksensa jokaipäiväiseen koulunkäyntiin. Koulut tiivistävät tilojaan ja varautuvat tiiviimpään väistötilavaiheeseen. Jokainen kouluvuosi on ainutkertainen niin lapsen kuin aikuisenkin näkökulmasta. Teemme kovasti töitä sen eteen, että supistuneista tiloista huolimatta emme käy koulua puolittain vaan täydellä teholla, joka päivä. Väistötilat olemme saaneet tiivistämällä luokkatiloja jo nyt koulujen käytössä olevista tiloista. Lisätilat on saatu käyttöön koulun välittömästä läheisyydestä. Koulukampus-ajattelu on johtavana ajatuksena nyt ja tulevina vuosina.

Lisäksi on taas aika onnitella jokaista kouluvuotensa onnistuneesti läpikäyneitä. Ilmassa on jo kesän tuoksu ja edessä aivan tuossa tuokiossa kesäloma! Onnea erityisesti ylioppilaille ja peruskoulun päättäville!


6.5.2019

Koulun alueen kaava ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn päättyminen

Matka uuteen yhtenäiskouluun jatkuu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koulun alueen asemakaavan. Kilpailullinen neuvottelumenettely päättyi  ja tarjouspyyntö julkaistaan 7.5. Viimeinen tarjousten jättöpäivä on 4.6.2019.

Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin. Koko kaupunkin tuntuu olevan kouluhankkeen takana. Toivotaan, että vastatuulta ei olisi luvassa tulevaisuudessakaan. Asiaa käsitellään kaikissa psosessin vaiheissa luottamuselimissä kun uusia päätettäviä asioita tulee eteen. Luvassa on lähiaikoina asian käsittelyä ainakin teknisessä lautakunnassa ja valtuustoseminaarikin asiaa käsittelee. 

Yhtenäiskoulu ottaa hallinnollisestikin vielä yhden askeleen. Virtain yläkoulun lakkauttaminen, Rantatien koulun lakkauttaminen  ja näiden sijaan yhtenäiskoulun perustaminen tulevat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn tämän kevään aikana. Syksyllä ollaan sitten virallisesti yksi koulu, vaikka olemmekin jakaantuneet useaan toimipisteeseen. 


19.3.2019 Kilpailullinen neuvottelumenettely

Suunnitteluun kanssamme ilmoittautui kaksi yritystä: YIT ja Skanska. Molempien yritysten kanssa käymme läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn prosessin, minkä aikana tapaamme molemmat yhtiöt neljä kertaa. Menettelyn tavoitteena on kartoittaa ja määritellä keinot, jolla Virtain kaupungin koulurakentamisen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Neuvotelut ovat ehdottoman luottamukselliset ja tasapuoliset. Siitä johtuu myös tiedottamisen niukkuus. Neuvotteluissa kaupunkia edustavat luottamushenkilöistä Reijo Koskela, Keijo Kaleva, Tuula Mäntysalmi ja Pentti Tikkanen. Virkamiehistä mukana ovat Antti Salminen, Katri Rantala, Henna Viitanen ja Vesa Haapamäki. Neuvotteluiden viimeinen kierros käydään huhtikuussa, minkä jälkeen alkaa taas seuraava vaihe.


22.1.2019

Koulun suunnittelu ja rakentaminen on jatkuvan muutoksen sävyttämä monivaiheinen prosessi. Jatkuva muutos hankaloittaa tiedottamista. Siksi suunnitteluryhmä päätyi tiedottamisen linjassaan perustamaan tämän blogin muotoon kirjoitettavan sivun. Blogi kuvaa muutostilannetta paremmin kuin suunnitelmien ja päätösten kokoelma. Tämä ensimmäinen kirjoitus on hieman pidempi, ja kuvaa lyhyesti tämän syksyn tapahtumia suunnittelun ja hankesuunnitelman valmistelun näkökulmasta. Tulevaisuuden tavoitteena on tuoda esiin lyhyet tiedotteet ja kuvat suunnittelun ja rakentamisen edistymisestä aina koulun avajaisiin saakka. Tervetuloa blogiin mukaan.

Valtuusto päätti joulukuun kokouksessaan hyväksyä Virtain yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Koulun rakentamisessa otettiin suuri askel seuraavaan vaiheeseen; käynnissä on nyt kilpailullinen neuvottelumenettely hankkeeseen mukaan lähteneiden yritysten kanssa. Tämä vaihe jatkuu kevääseen saakka.

Tätä vaihetta on edeltänyt hyvin työntäyteinen suunnittelun ja valmistelun vaihe. Hanketta on valmisteltu Virroilla jo vuosia, mutta tänä syksynä työhön ryhdyttiin vahvalla tahtotilalla saada aikaan konkreettisia linjauksia ja päätöksiä. Syksyn aikana opettajakunta yhdessä rakennuttajakonsultin ja pedagogisten konsulttien kanssa valmistelivat Virtain yhtenäiskoulun pedagogisen suunnitelman ja pedagogisen tilaohjelman. Perusajatuksena on ollut käyttäjälähtöinen suunnittelu. Pedagogisten asiakirjojen valmistelu eteni samassa tahdissa hankesuunnitelman tilaohjelman ja tilakuvausten kanssa. Hankesuunnitelma sisältää näiden lisäksi suuren määrän erilaisia suunnittelua ja rakentamista ohjaavia asiakirjoja.

Tehtävä ei suinkaan ollut helppo. Koulun henkilökunnan tehtävänä on ollut kriittisesti tarkastella koulun kehittymistä siten, että tämä rakennus palvelee virtolaisia oppilaita myös kahden tai kolmen seuraavan sukupolven jälkeen. Rakennuksen tulee mahdollistaa koulun ja oppimisen muutos. Tulevaisuuden visiointi ei ole helppoa eikä suunnasta koskaan olla täysin yksimielisiä. Tämän lisäksi koulurakentamisessa on korostettu "koko kaupungin olohuone" -ajatusta. Sidosryhmien ottaminen mukaan suunnitteluun tarpeineen ja ajatuksineen on ollut tärkeä näkökulma.

Koulun henkilökunta sai omaan suunnitteluunsa paljon arvokasta apua. Pedagogiset konsultit toivat suunnitteluun mukaan tavoitteet, rakenteen ja kokemusta. Niiden avulla suuret karikot on vältetty. Lisäksi syksyn aikana tehtiin vielä yksi kouluvierailu Hollolaan. Näkökulmana tällä kertaa erityisesti koulun toimintakulttuurin ja rakennuksen yhteensovittaminen. Keräsimme arvokasta tietoa esimerkiksi yhteisopettajuudesta ja avoimista oppimisympäritöistä niiltä kollegoilta, jotka ovat sitä jo tehneet.  

Olemme olleet suunnitelmiin koulun ja suunnitteluryhmän puolesta tyytyväisiä. Koulun henkilökunta sai tuotua esiin virtolaisen opettamisen mallin, joka on yhdistelmä vanhaa ja hyväksi koettua ja uutta ja eteenpäinkatsovaa. Sidosryhmät on tulleet kuulluksi ja huomioiduksi suunnittelussa. Siirrymme innolla seuraavaan vaiheeseen. 

 
 
 

Sivua päivitetty: 29.07.2021