Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

Kolme lasta keinulaudalla talvisessa päiväkodin pihassa
 
 

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on havaita lapsen vahvuudet ja tunnistaa tuen tarpeet sekä vastata niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on myös tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeiden syntymistä. Tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi lapsi voi tarvita joko tehostettua tai erityistä tukea varhaiskasvatuksen arkeen. Tuki ja tukimuodot suunnitellaan ja räätälöidään aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Virroilla varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportainen tukimalli.

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten kanssa yksittäin tai pienryhmissä. Hän konsultoi varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä suunnittelee, valmistelee ja koordinoi varhaiserityiskasvatuksen palveluja yhdessä esimiehensä, varhaiskasvatuspäällikön, kanssa. Lisäksi hän tekee yhteistyötä lasten huoltajien kanssa sekä vastaa moniammatillisesta yhteistyöstä ja laatii toiminnan tueksi lapselle yksilöllisen oppimissuunnitelman yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa.

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Riitta Vuorinen
puh. 044 715  2099
riitta.vuorinen@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 28.12.2021