Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

img-5520.jpg
 
 

Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tavoitteena on havaita lapsen vahvuudet ja tunnistaa tuen tarpeet sekä vastata niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on myös tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeiden syntymistä. Tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi lapsi voi tarvita joko tehostettua tai erityistä tukea varhaiskasvatuksen arkeen. Tuki ja tukimuodot suunnitellaan ja räätälöidään aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Virroilla varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportainen tukimalli.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja työskentelee kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten kanssa yksittäin tai pienryhmissä. Hän konsultoi varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä suunnittelee, valmistelee ja koordinoi erityisvarhaiskasvatuksen palveluja yhdessä esimiehensä, varhaiskasvatuspäällikön, kanssa. Lisäksi hän tekee yhteistyötä lasten huoltajien kanssa sekä vastaa moniammatillisesta yhteistyöstä ja laatii toiminnan tueksi lapselle yksilöllisen oppimissuunnitelman yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Toimi täyttämättä hakijoiden puuttuessa.
Puh. 044 715 2099

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018