Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

img-54892136654237.jpg
 
 

Subjektiivinen päivähoito-oikeus

 

Subjektiivista päivähoito-oikeutta käsitellään varhaiskasvatuslain 11a ja 11b pykälissä. Valtakunnallinen muutos astui voimaan 1.8.2016.

Kaikilla lapsilla on edelleen oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia/viikko. Rajaus 20 tuntia/viikko seuraavissa tapauksissa:

  • Vanhempi on kotona hoitamassa pienempää sisarusta esim. äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella, ei ole töissä, opiskele tai toimi yrittäjänä päätoimisesti
  • Oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on silloin, jos se on tarpeen lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden vuoksi tai se on muutoin lapsen edun mukaista.

Jos hoidon tarve lisääntyy, oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu, esim. vanhempien työllistyessä: taataan lapsen oikeus jatkaa päivähoitoa/varhaiskasvatusta samassa yksikössä. Perhepäivähoidon osalta laissa todetaan, että "oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, jos lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu 1-4 momentissa säädetyllä tavalla". Perhepäivähoidon osalta paikka ei välttämättä säily, ts. kunta voi käyttää asiassa harkintavaltaa.

Tarkennus 20 viikkotunnin hoitojärjestelyihin 1.10.2017 alkaen

Sivistyslautakunta on päättänyt, että 1.10.2017 alkaen 20 viikkotunnin subjektiivisen päivähoito-oikeuden osalta hoito rajataan seuraavasti:

  1. vko maanantai ja tiistai kokopäivähoito sekä keskiviikkona osapäivähoito aamupäivällä klo 12 saakka
  2. vko keskiviikkona osapäivähoito iltapäivällä klo 12 alkaen ja kokopäivähoito torstaina ja perjantaina
  3. vko maanantai ja tiistai kokopäivähoito sekä keskiviikkona osapäivähoito aamupäivällä klo 12 saakka
  4. vko keskiviikkona osapäivähoito iltapäivällä klo 12 alkaen ja kokopäivähoito torstaina ja perjantaina

jne.

20 viikkotunnin subjektiivista päivähoito-oikeutta voi käyttää siis vuoroviikoin siten, että lapsi on hoidossa joka toinen viikko maanantaista keskiviikkoon ja joka toinen viikko keskiviikosta perjantaihin. Huom! Aina keskiviikkoisin vain osapäivähoito, muina päivinä kokopäivähoito. 

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018