Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

Lasten puinen kello
 
 


Varhaiskasvatukseen hakeminen

Virtain kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta ilmoittaa haettavaksi

LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKAT

kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisissa yksiköissä 1.8.2024 alkavaksi toimikaudeksi. 

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Mikäli tiedossa on varhaiskasvatuksen tarve 1.8.2024-31.7.2025 välisenä aikana, hakemus tulee jättää jo varsinaisena hakuaikana 18.1.2024-1.2.2024. Haettavina ovat alle kouluikäisten lasten koko- ja osapäivähoitopaikat. 

Vuorohoitoa tarjotaan Koivurinteen päiväkodin yhdessä lapsiryhmässä. Vuorohoito on tarkoitettu niille lapsille, joiden todellinen varhaiskasvatuksen tarve ajoittuu arkisin klo 6.30-17.30 ulkopuolelle ja/tai kyseessä on hoidon tarve viikonlopulle.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen hakumenettely, eDaisy-asiointi, joka löytyy osoitteesta https://virrat.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan työllistymisestä tai opinnoista eikä varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat alle kouluikäiset lapset säilyttävät kunnallisen varhaiskasvatuspaikan koko varhaiskasvatuksen ajan samalla hakemuksella. 

Mikäli esikoululainen tarvitsee esikoulun lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä tulee erikseen hakea. 

Varhaiskasvatuspaikkojen haun yhteydessä kasvatus- ja opetuslautakunta tulee päättämään myös mahdollisesti Liedenpohjaan perustettavasta varhaiskasvatuksen yksiköstä. Mikäli haluaa hakea lapselleen hoitopaikkaa Liedenpohjan ryhmäperhepäivähoidon yksikköön toimikaudelle 2024-2025, tulee paikkaa erikseen hakea varsinaisena hakuaikana. Mikäli lapsella on jo myönnetty varhaiskasvatuspaikka, tulee sitä hakea uudelleen erikseen Liedenpohjan yksikköön. Mikäli yksikköä Liedenpohjaan ei perustettaisi, myönnetään lapselle paikka toiseen yksikköön.

Samaan aikaan on käynnissä myös haku kotihoidontuen kuntalisän pilottiin, joka toteutuu ajalla 1.8.2024- 31.5.2025. Hakulomake löytyy Virtain varhaiskasvatuksen sivuilta sekä myös daisyn ilmoitustaululta.

Jos varhaiskasvatustarpeeseen tulee muutoksia tai perhetiedot tai perheen osoite muuttuvat, ne ilmoitetaan erillisillä lomakkeilla sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta. Siellä on valittavana mm. irtisanomisilmoitus ja muutosilmoitus tuntirajavalinnan eli hoidontarpeen muuttamiseksi.

Virtain kaupungin varhaiskasvatuksessa ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 1.1.2023 alkaen. Lapselle tehdään 0- maksupäätös perheen tuloista riippumatta. Mikäli huoltajat antavat jo hakuvaiheessa luvan sähköiseen asiointiin, edaisyn hakemuksiin tehtävät päätökset näkyvät huoltajilla sähköisinä päätöksinä ko. palvelussa.

 Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy heinäkuussa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan pääsääntöisesti sähköisesti e-daisy palvelun kautta https://www.virrat.daisynet.fi/eDaisy. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi-palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Daisy toimii parhaiten Chrome tai Mozilla selaimen kautta.

Asioinnin kautta myös irtisanotaan varhaiskasvatuspaikka sekä tehdään muutokset palvelun laajuuteen.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset säilyttävät hoitopaikkansa koko varhaiskasvatuksen ajan samalla hakemuksella.

Tarvittaessa varhaiskasvatushakemuksia saa kaupungintalolta varhaiskasvatustoimistosta.

Varhaiskasvatushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti, mutta syksyllä vapautuvien hoitopaikkojen virallinen hakuaika on tammi-helmikuun vaihteessa. Varhaiskasvatuksen hakuajasta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin nettisivuilla, varhaiskasvatuksen eri yksiköissä ja varhaiskasvatustoimistolla. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoja tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Päätös elokuussa alkavasta varhaiskasvatuksesta lähetetään perheille viimeistään kesäkuussa. Päätös varhaiskasvatuspaikasta lähetetään tiedoksi sähköisesti ja näin ollen onkin tärkeää, että ilmoitatte varhaiskasvatushakemuksessa huoltajan sähköpostiosoitteen.


 
 
 

Sivua päivitetty: 17.01.2024