Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

Lapsi vasaroi naulaa puutyöhön
 
 

Varhaiskasvatuksen arki

Lapsen päivä muodostuu erilaisista arkeen liittyvistä tilanteista, jotka muodostavat selkeän ja joustavan päivärytmin. Hyvä hoito sekä laadukas kasvatus ja opetus tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Lapsi saa oppia uusia taitoja ja iloita oppimisesta ja onnistumisista. Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja ajattelu-, sekä ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hoito on lapsen tunne-elämän ja sosiaalisten tarpeiden huomioimista sekä lapsen fyysisestä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.

Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista, sillä lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tapahtuu kaikessa toiminnassa niin perushoitotilanteissa ja leikeissä kuin ohjatuilla tuokioilla ja siirtymätilanteissa. Lasten toiminta- ja oppimisympäristöt suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne tukevat lapsen luontaista uteliaisuutta ja halua oppia uutta sekä vahvistaa jo opittuja asioita.

Vaikka varhaiskasvatusta toteutetaan ryhmässä, tulee jokainen lapsi huomioida yksilönä ja yksilöllisesti. Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaankin oma, henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Hoitopaikkaan tutustuminen

Lapsen ja perheen edun mukaista on, että ennen varsinaisen päivähoidon aloittamista perhe käy tutustumassa hoitopaikkaan. Tutustuminen aloittaa perheen ja hoitopaikan välisen yhteistyön ja tutustumiskerralla täytetään myös päivähoidon aloituslomake yhdessä huoltajien kanssa.

Hoitoaika

Huoltajat varaavat lapsensa hoitoajat ja ilmoittavat sairauspäivistä ja muista poissaoloista sähköisesti DaisyFamilyn kautta. Seuraavan viikon hoitoaikavaraukset tulee varhaiskasvatuksessa olla tehtyinä edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä, jolloin seuraava viikko järjestelmässä lukittuu. Tämän jälkeisestä mahdollisista hoidon tarpeen muutoksista tulee sopia lapsiryhmän henkilöstön kanssa suoraan.

Päivähoitoon tuotaessa lapsi on huoltajan vastuulla, kunnes päivähoitohenkilöstö on vastaanottanut lapsen. Päivähoidosta hakiessa vastuu henkilökunnalta siirtyy huoltajalle, kun huoltaja on vastaanottanut lapsen.

Ruokailu

Päivähoidossa lapsille tarjotaan terveellistä ja monipuolista ruokaa ja lapsia ohjataan maistamaan erilaisia ruokia ja uusiakin makuja. Kokopäivähoidon aikana tarjotaan kolme ateriaa: aamupala, lounas ja välipala. Ruokailutilanteisiin liittyy myös tapakasvatus ja kalenterivuoden juhlat huomioidaan. Erityisruokavalion noudattamiseksi tulee esittää lääkärintodistus dieettiruoan järjestämiseksi.

Linkki lasten erityisruokavalioiden ilmoittamiseen:

Päivälepo

Riittävä lepo on tärkeää lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Lapsen päivä saattaa olla joskus hyvinkin varhainen ja pitkä, joten jokaiselle lapselle on hyväksi ainakin pieni lepohetki ja rauhoittuminen hoitopäivän aikana. Päivälevolla rentoudutaan kuuntelemaan musiikkia ja satuja. Useat lapset haluavat ottaa kotoaan mukaansa tutun ja turvallisen unilelun, jonka vieressä on turvallista nukahtaakin.

Vaatetus

Lapsella tulee olla tarkoituksenmukainen vaatetus: sisävaatetus erikseen ja sääolosuhteisiin sopiva ulkovaatevarustus. Tossut tai sisäkengät tarvitaan sisätiloissa ja vaihtovaatteita on hyvä varata kastumisen tai likaantumisen varalta. Pienen lapsen varusteisiin päivähoidossa kuuluvat myös vaipat, tutit ja tuttipullot, jotka tuodaan kotoa.

Päivähoitoyksiköt tiedottavat vielä tarkemmin erikoistilanteiden (esim. retket, juhlat) vaatetuksesta ja varustuksesta. Lasten vaatteet ja tavarat tulee ehdottomasti nimikoida tavaroiden vaihtumisen välttämiseksi.

Lapsen sairastuminen ja lääkehoito

Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, siitä ilmoitetaan huoltajille. Samoin tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja lapsi toimitetaan asianmukaiseen hoitoon. Päivähoitolapset ovat vakuutettuja tapaturman varalta.

Lapsen sairastuttua hänet voidaan tuoda päivähoitoon vasta, kun hän on täysin terve sekä pystyy ja jaksaa osallistua päivähoidon toimintaan (= vähintään yksi kuumeeton ja oireeton päivä). Päivähoidossa annetaan lapselle vain lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä ja lääkkeen tulee olla alkuperäispaikkauksessa siten, että lääkärin määräys on luettavissa. Pitkäaikaissairaiden ja säännöllistä lääkitystä tarvitsevien lasten kohdalla lääkehoidosta neuvotellaan tapauskohtaisesti perheen kanssa. Lapselle, joka tarvitsee päivähoidossa lääkehoitoa, laaditaan lääkehoitosuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

 
 
 

Sivua päivitetty: 26.04.2024