Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

pirates22018187612218.jpg
 
 

MUSIIKKIOPINTOJEN RAKENNE

Musiikin perusopinnot

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän musiikkiopinnot alkavat perusopinnoilla. Soitinopinnot aloitetaan yleensä 6-12 -vuotiaana, lauluopintoihin voi kuitenkin hakea vasta 13-vuotiaana. Keskeisin opetusmuoto musiikkiopinnoissa on henkilökohtaiset viikottaiset soitto/laulutunnit, joilla harjoitellaan instrumentin hallintaa, uusia kappaleita, nuottien lukemista ym. Lisäksi oppilaat osallistuvat eri opintovuosina joihinkin ryhmäopintoihin, joissa pääsee musisoimaan yhdessä muiden kanssa: orkestereihin, bändeihin, musiikin perusteisiin jne.

Opinnot muodostuvat tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista. Kunkin opintokokonaisuuden opintoihin kuuluu harjoituksia soittotunneilla, soittamista yhdessä toisten oppilaiden kanssa, esiintymisiä sekä musiikin perusteiden opintoja. Opinnoissa edistyminen ja soittotaidon kehittyminen edellyttää oppilaalta myös harjoittelua vapaa-aikana. Opinnot ja niiden eteneminen suunnitellaan yhdessä musiikkiopiston opettajien kanssa ja jokaisen oppilaan opintopolku on yksilöllinen. Kaikkiaan opintokokonaisuuksia on perusopinnoissa neljä, ja niiden opiskelu kestää noin 9 vuoden ajan. Oppilaat saavat palautetta osaamisen edistymisestä opettajalta ja oppilaat osallistuvat arviointiin myös itse.

Hakeminen soitonopetukseen: merikanto.eepos.fi

 

Musiikin syventävät opinnot

Perusopintojen jälkeen oppilas siirtyy syventäviin opintoihin, jotka kestävät noin 3 vuotta. Syventävissä opinnoissa painopiste on oman soittimen opinnoissa, esiintymisissä ja yhteismusisoinnissa. Oppilas voi yhä enemmän suunnata taitojensa kehittämistä valitsemaansa suuntaan. Syventävien opintojen aikana oppilas yhdessä opettajiensa kanssa suunnittelee ja toteuttaa musiikillista osaamistaan esittelevän lopputyön.

 

Aikuisosasto

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perus-  ja syventävissä opinnoissa. Aikuisosastolla voivat opiskella 18 vuotta täyttäneet oppilaspaikan saaneet henkilöt. Hakeminen tapahtuu Eepos-palvelun kautta. Oppilaspaikkoja yli 18-vuotiaille on rajoitetusti. 

Opintoihin kuuluu perus- ja syventävien opintojen tapaan yhteismusiikkia esim. orkesterissa sekä musiikin perusteiden opintoja.

 

Avoin osasto

Avoin osasto on kaikille avoin iästä tai valmiustasosta riippumatta. Oppilaaksi pääsee, jos opettajaresurssia on käytettävissä.
Lukukausimaksuihin ei kohdenneta kuntien eikä valtion rahoitusta, mistä johtuen
asiakasmaksut ovat korkeammat kuin varsinaisilla oppilailla. 

 

Opetussuunnitelma

Musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018 (pdf)

 

Me palvelemme

Tiina Saarinen
toimistosihteeri
puh. (03) 485 1285, 044 715 1285
tiina.saarinen@meriko.fi

Tiina Vuori
rehtori
puh. 03 485 1284, 044 715 1284
tiina.vuori@meriko.fi

Sami Kainulainen
apulaisrehtori
puh. 044 715 1057
sami.kainulainen@meriko.fi

 

Toimipisteet

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 27.04.2023