Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

HUOLTAJALLE

Arvoisa huoltaja! Olet mahdollistanut lapsellesi hienon ja kehittävän harrastuksen. Musiikkiopinnot tuovat iloa ja sen lisäksi monia muitakin hyödyllisiä taitoja. Huoltajana myös Sinulla on merkittävä rooli nuoren soittajan opinnoissa.

SÄÄNNÖLLINEN HARJOITTELU JA SEN TUKEMINEN

Musiikkiopinnoissa säännöllinen harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää. Tässä mielessä musiikki on kuin urheilua – ilman harjoittelua ei synny tuloksia. Sinulla huoltajana on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa nuoren soittajan harjoittelumahdollisuuksiin ja -motivaatioon.

Sen lisäksi, että mahdollistat ja järjestät nuorelle soittajalle instrumentin ja soittotuntien lisäksi tilaa ja aikaa harjoitteluun, on tärkeää olla kiinnostunut lapsen soittoläksyistä ja harjoittelusta. Osoita, että olet kiinnostunut lapsen harrastuksesta ja edistymisestä. Rohkaise nuorta ottamaan vastuuta omasta harjoittelustaan – ja ennen kaikkea kannusta haastavissa paikoissa. On hyvä muistaa, että edistyminen etenee melko hitaasti – mutta vakaasti ja pitkään. Kannusta soittoläksyn kimpussa tuskailevaa soittajaa olemaan kärsivällinen. On tärkeämpää harjoitella säännöllisesti, mieluusti pienempiä palasia kerrallaan kuin keskittää uuvuttava treenimaratoni soittotuntia edeltävänä iltana. Toisinaan harjoittelu takkuaa eikä soittaja edisty niin nopeasti kuin itse haluaisi. Tue silloin soittajaa ja muistuta erityisesti näistä kahdesta asiasta:

  • vaikeat asiat ovat vaikeita, koska ne ovat uusia. Harjoittelu auttaa ja vaikeat asiat muuttuvat vähitellen kasvaneeksi osaamiseksi

  • säännöllinen harjoittelu on itsessään tärkeää, ei niinkään salamannopea edistyminen yksittäisen soittoläksyn kanssa.

Ensisijaisesti soittamisen ja harjoittelun tulisi olla kiinnostavaa, parhaimmillaan jopa hauskaa. Soitto-opintojen edetessä harjoittelu vaatii enemmän työtä ja pitkäjänteisyyttä. Edistyminen tapahtuu vähitellen, pikemmin viikkojen kuin tuntien aikajänteellä. 

Toisinaan motivaatio on koetuksella. Tällöin olisikin hyvä muistaa, että opettajan antamat ohjeet ja soittoläksyt ovat tärkeitä, mutta toisinaan voi olla aiheellista soitella myös ”ihan omiaan” varsinaisen soittoläksyn ohella tai yksittäisissä tapauksissa jopa sen sijasta. Kaikki soittamisen ja soittimen parissa vietetty aika vie osaamista eteenpäin, ja leikkimielinen kokeilu ja tutkiskelu on myös tärkeää!

MUSIIKKIOPINTOJEN RAKENNE

Soittamiseen ja muusikon taitoihin kuuluu paljon muutakin kuin instrumentin tekninen hallinta ja soittokappaleiden osaaminen. Muusikkous vaatii ison valikoiman erilaista osaamista, joista on soittamisen lisäksi hyötyä monella muullakin elämän osa-alueella. Tämän vuoksi musiikkiopiston opintoihin sisältyy soittotuntien lisäksi musiikin perusteiden (tai musiikin hahmotusaineiden) opetusta, yhteismusisointia sekä konsertteja sekä esiintyjänä että yleisönä.

Soittotunneilla keskitytään luonnollisesti itse instrumenttiin ja kappaleiden soittamiseen. Sen sijaan musiikin laaja-alaista ymmärtämistä, musiikin ilmiöiden hahmottamista kuulemalla, musiikkitietoutta, säveltämistä sekä monia muita muusikolle tärkeitä taitoja ei ehditä opettaa ja oppia pelkästään soittotunneilla. Tätä varten on tarjolla musiikin perusteiden opetusta. Musiikin perusteet eli lyhyemmin ”mupe” sisältää laajan kattauksen erilaisia sisältöjä, jotka kaikki yhdessä soittotuntien kanssa opettavat nuorelle soittajalle kokonaisvaltaista muusikkoutta ja musiikin ymmärtämistä. Mupe-tunneilla harjoitetaan musiikin hahmottamista kuulonvaraisesti ja nuottikuvasta, musiikin teoriaa, musiikin tuntemusta, improvisaatiota ja säveltämistä, rytmiikkaa…

Vastaavasti erilaisissa yhteissoittotilanteissa kuten orkesterit ja pienyhtyeet, harjoitetaan käytännön muusikon taitojen lisäksi viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ennen kaikkea aktiivista kuuntelemista ja oman soiton istuttamista osaksi kokonaisuutta. Yhteismusisoinnissa päästään soveltamaan käytäntöön  kaikkea soitto- ja mupe-tunneilla opittua.

Musiikillisen kehityksen ja yleissivistyksenkin takaamiseksi on myös tärkeää osallistua konsertteihin. Itse esiintyjänä konserteissa pääsee näyttämään osaamistaan, mutta yhtä lailla on tärkeää osallistua aktiivisesti yleisön roolissa. Eri soittimien ja ohjelmistojen kuuleminen elävinä esityksinä konsertissa on arvokas lisäys soittajan ”päänsisäiseen musiikkikirjastoon” samalla kun opitaan tärkeitä asioita esiintymisestä ja musiikista ylipäänsä. Ja Sinulla huoltajana on tietenkin tärkeä rooli kannustaa olemalla kiinnostunut ja osallistumalla aktiivisesti yleisönä esityksiin. Parhaassa tapaukset konsertit rakentavat aina tärkeää me-henkeä ja yhteisöllisyyttä sekä musiikkiopiston että paikallisen kulttuurielämän kontekstissa.

Tiivistäen, musiikkiopiston päämääränä on opettaa  musiikkia ja muusikkoutta kokonaisvaltaisesti. Tästä syystä on tärkeää – ja itse asiassa etuoikeus – osallistua aktiivisesti ja innolla kaikkeen tarjolla olevaan opetukseen. Näin varmistetaan, että opinnoista saa mahdollisimman tukevat ja monipuoliset edellytykset elinikäiseen musiikin ja kulttuurin harrastamiseen. 

YHTEYDENPITO OPETTAJIEN KANSSA

Oppiminen, opettaminen ja kasvatus ylipäänsä on yhteispeliä. Opettajat tekevät työtään juuri oppilaita ja teitä huoltajia varten. Toivomme, että olette aktiivisesti yhteyksissä lapsenne musiikkiopintoihin liittyvissä asioissa niin soitonopettajiin, mupeopettajiin kuin yhteismusisointia ohjaaviin opettajiinkin. Avoin ja ajantasainen tiedonkulku vähentää väärinymmärryksiä ja antaa mahdollisuuden keskittyä varsinaiseen toimintaan parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen keskusteluyhteys opettajien kanssa varmistaa, että lapsesi saa parasta mahdollista opetusta haasteistakin huolimatta ja mahdolliset nuoren motivaatiota haittaavat ongelmat saadaan ratkaistua viipymättä.  

Ilmoitathan esimerkiksi poissaoloista ja erityisesti oppilaan terveyteen liittyvistä asioista (esimerkiksi vaaralliset allergiat) kaikille asianosaisille opettajille. Ensisijaisesti asioista kannattaa olla yhteyksissä suoraan opettajaan, mutta tarvittaessa tieto kulkee myös opiston toimiston kautta. Nuoren hyvinvointi ja sen tukeminen on meidän kaikkien yhteinen ja tärkeä tavoite!

LISÄÄ AIHEESTA:

Huoltajan roolista nuoren soittoharrastuksessa on kirjoittanut myös Suzuki-metodin kehittäjänä tunnettu Shinizi Suzuki. Hänen kirjansa ”Hoivaten kasvatan soittajan” ja ”Rakkaudella kasvatettu: tie luonnolliseen oppimiseen musiikkiikasvatuksessa” ovat itse asiassa hyvää lukemista kaikille kasvatuksesta ja valmentamisesta kiinnostuneille. 

Voit tutustua Merikanto-opiston opetussuunnitelmaan Merikanto-opiston verkkosivulla:

https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/musiikin-opetussuunnitelma-2018.pdf

Instrumentti- ja taitotasokohtaiset tavoitteet löydät Eepoksesta tavoitetaulujen kohdalta:

https://merikanto.eepos.fi/#/splash


Kiitokset!

 

   

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 20.11.2023