Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

Pilviä taivaalla
 
 

Opetushallituksen rahoittamat hankkeet

 

2023-2024 

Tangon taikaa musiikkiopistolaisille 

Hankkeen tarkoitus on monipuolistaa yhteissoittoa ja opetuksen sisältöjä tuomalla argentiinalainen tango osaksi ohjelmistoja. Hankkeessa tutustutaan käytännönläheisesti argentiinalaisen tangon repertuaariin, rytmiikkaan ja ilmaisukeinoihin.

Keskiössä on musisointi suuremmalla orkesterikokoonpanolla, mutta niin opettajat kuin oppilaat pääsevät tutustumaan aiheeseen myös yksilöllisen ilmaisun näkökulmasta.

2022-2023

Versosta vahvaksi musiikkipuuksi - Merikanto-opisto 50 vuotta

Hankkeen keskeiset tavoitteet:

1. Esiintymisvalmiuksien kehittäminen

Pienten paikkakuntien taideoppilaitoksen oppilailla on harvoin mahdollisuus päästä esiintymään isossa tapahtumassa ja isolle yleisölle. Hankkeen myötä mahdollistuu musiikki- ja tanssikoulutuksen eri ikäisten oppilaiden osallistuminen isoon yhteiseen projektiin.

2. Yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen

Korona-ajan tapahtumarajoitusten jälkeen on tärkeää paikata yhdessä tekemisen vajetta. Projektilla halutaan vahvistaa kokemusta yhdessä tekemisen tärkeydestä, yhteisön osana olemisesta.

3. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Marraskuussa 2022 järjestetään ison orkesterin koulukonserttikiertue neljällä toimialueen paikkakunnalla. Pienemmillä kokoonpanoilla esiinnytään paikallisissa palvelutaloissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa.

2020-2021

“Hahmota soittamalla! Musiikin hahmottamisen ja soitonopetuksen yhdistävä opetuskokeilu”

Hanketta varten on saatu Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustusta vuonna 2020 (OPH). Rahoitus on käytettävissä 08/2020-12/2022. 


Hankkeen keskeiset tavoitteet: 

1. Musiikin hahmottamisaineiden opetuksen kehittäminen käytännöllisempään ja soitto-opetusta paremmin tukevaan muotoon.

2. Yhteisopettajuus soitto- ja muha-opettajien kesken

3. Musiikin hahmottamiseen liittyvien tietojen ja taitojen soitinkohtaiseen opettamiseen sopivien menetelmien kerääminen yhteen.

Hanketta varten palkataan vastuuhenkilö-tuntiopettaja (Leena Saunanen), joka koordinoi hanketta, suunnittelee pilottijakson, opettaa yhtenä opettajana ja kerää tulokset sekä menetelmäpankin. 

Tutustu hankeraporttiin Soiva mupe - musiikin perusteiden ja soitonopetuksen yhteisiä suuntaviivoja

 

2019 Näppärikurssi

Merikanto-opisto järjestää yhteistyössä kaustislaisen Kansanmusiikki-instituutin kanssa Näppäri-kurssiviikonlopun Virroilla, Nuorisokeskus Marttisessa 15. - 17.11.2019. Kurssia ohjaavat opettajat tulevat Kansanmusiikki-instituutista ja Merikanto-opiston opettajat ovat mukana oppimassa Näppäri-pedagogiikan ideoita. Kurssin osallistujat ovat Merikanto-opiston oppilaita eri paikkakunnilta. Mukana on 140 soittajaa lähes kaikista soittimista, joita opistossa voi opiskella. Kurssin järjestämisen mahdollistaa Merikanto-opiston Opetushallitukselta saama erillisrahoitus. 

Kurssi päättyy yleisölle avoimeen konserttiin Virtain liikuntahallilla su 17.11. klo 14.00.


 

2018-2019

Kynästä, hatusta ja sydämestä - Sävellys- impro- ja arviointikoulutusta opettajille

Hankkeen tavoitteena on kartuttaa opettajakunnan osaamista ja rohkeutta
improvioinnin ja säveltämisen käyttöön pedagogisena työvälineenä, rikastuttaa uuden osaamisen myötä pedagogiikkaa oppilaitoksessamme ja vakiinnuttaa improvisaatio
ja säveltäminen osaksi normaalia soitonopetusta. Improvisoinnin ja säveltämisen kautta
musiikin oppimisesta voi tulla nuorelle soittajalle entistä henkilökohtaisempi prosessi, joka vahvistaa oppilaan osallisuuden ja pystyvyyden tunnetta. Tavoitteena on myös positiivisen ja motivoivan arviointikulttuurin sisäistäminen osaksi opistomme pedagogiikkaa.


Hankkeen myötä opettajakunnalle järjestetään useita koulutustilaisuuksia.  

Me palvelemme

Tiina Saarinen
toimistosihteeri
puh. (03) 485 1285, 044 715 1285
tiina.saarinen@meriko.fi

Tarja Kopra
toimistosihteeri, osa-aikainen
tanssi ja muskari
puh. 044 715 1072
tarja.kopra@meriko.fi

Tiina Vuori
rehtori
puh. 03 485 1284, 044 715 1284
tiina.vuori@meriko.fi

Sami Kainulainen
apulaisrehtori
puh. 044 715 1057
sami.kainulainen@meriko.fi

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.07.2023