Tekstikoko aA

Vapaa-ajan palvelut

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Nuorisotyö koulussa 

 

Nuorisotyötä tehdään Virtain yhtenäiskoulussa AVI:n rahoituksella 50% työajalla. Nuorisotyöntekijä on paikalla maanantaisin ja tiistaisin. Nuorisotyötä kohdistetaan ensisijaisesti yläkouluikäisiin. Nuorisotyöntekijä on koululla nuoria varten. Toimintaan kuuluu mm. luokkien ryhmäytykset, tapahtumien järjestäminen, toiminnallisten oppituntien pitäminen sekä ruokavälituntipäivystyksen pitäminen yhteistyössä seurakunnan nuorisotyöntekijän kanssa. Erityisesti ryhmiin, yhteisöllisyyteen ja luokkahenkeen liittyvät asiat kuuluvat nuorisotyöntekijän keskeiseen osaamisalaan. Nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta.

Koulussa tehtävällä nuorisotyöllä lisätään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tarjotaan monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Nuorisotyön läsnäolo lisää nuorista kiinnostuneiden aikuisten määrää koulussa. Ryhmädynamiikan asiantuntijana nuorisotyöntekijällä on työkaluja vähentää kiusaamista ja yksinäisyyttä sekä tukea paremman luokkahengen kehittymistä.

Nuorisotyöntekijä toimii ennaltaehkäisevästi yhteisöllisyyttä korostaen. Nuorisotyön menetelmien avulla kehitetään ryhmässä toimimista, ryhmädynamiikkaa sekä vuorovaikutustaitoja. Nuorisotyöntekijä tekee yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen sekä tukioppilaiden kanssa kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden tukemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä 044715 1952 /nuorisotyokoulussa@virrat.fi 
 
 

Sivua päivitetty: 21.04.2022