Tekstikoko aA

Vapaa-ajan palvelut

  • Lapsi hiihtämässä
  • Kaksi lasta uimassa Virtain laivarannassa
 
 

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi

Virtain kaupunki ilmoittautui mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

Liikunta on helppo, kustannustehokas ja iäkkäille mieluisa tapa vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä kotona asumista. Parempikuntoiset ikäihmiset jaksavat olla mukana rakentamassa elinvoimaista kuntaa.

Tutkimusten mukaan jo puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kaksi kertaa viikossa parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 10 vuodessa. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää jalkojen voimaan.

Säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta hyötyvät eniten iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat vähentävät kaatumisia ja parempi tasapaino rohkaisee liikkumaan myös ulkona.

Tavoitteena terveyserojen kaventaminen

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä heikompi sosioekonominen asema.

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tarjoaa kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston.Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti #hyvätervearki. Lisätietoa www.ikainstituutti.fi/karkihanke 

Ulkoiluystävä -toiminta

Liikuntatoimen kautta koordinoidaan ulkoiluystävä-toimintaa. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa vapaaehtoisia ulkoiluttajia ikäihmisten ulkoilun tueksi. Jokainen ulkoiluttaja toimii omien resurssiensa puitteissa - pienikin apu on tärkeää!

Jos omaisesi kaipaa apua ulkoiluun, ole yhteydessä liikuntatoimeen ja selvitellään mahdollisuuksia. Mikäli taas olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, kysy liikuntatoimesta seuraavan koulutuksen ajankohtaa.Liikuntatoimiston yhteystiedot:  https://www.virrat.fi/vapaa-ajan-palvelut/liikunta/yhteystiedot-liikunta/

 

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 24.06.2024