Tekstikoko aA

Vapaa-ajan palvelut

  • Lentopallopeli käynnissä Virtain liikuntahallilla
  • Golfaajien jalkoja ja mailoja golfkentällä
  • Lapsi hiihtämässä
  • original-ade38910-e7eb-478b-8ea6-adce0b5b0b0b.jpeg
 
 

Avustukset

Perusavustus

Liikuntatoimen perusavustukset haetaan kohdasta Lomakkeet löytyvällä perusavustushakemuksella. Hakemus liitteineen toimitetaan liikuntatoimeen. Perusavustus haetaan 30.4. mennessä ja hakea voivat  rekisteröidyt virtolaiset liikunta- ja urheiluseurat ja -järjestöt.

Kohdeavustus

Liikuntatoimen kohdeavustuksia haetaan kohdasta Lomakkeet löytyvällä kohdeavustushakemuksella. Kohdeavustuksia voivat hakea rekisteröidyt virtolaiset  liikunta- ja urheiluseurat ja -järjestöt. Hakemukset liitteineen  toimitetaan liikuntatoimeen. Avustuksia haetaan toteutuneeseen toimintaan  menotositteiden mukaan mm. koulutusavustus, retkiavustus,  tapahtuma-avustus, ohjaaja-avustus, muut avustukset. Kohdeavustuksia  haetaan kahdessa erässä:

1. avustuserä toiminta ajalla 1.1.-31.7. haetaan 31.8. mennessä.
2. avustuserä toiminta ajalla 1.9.-31.12. haetaan 10.1. mennessä.

Avustusten jakoperusteet

Sivistyslautakunta on vahvistanut liikuntatoimen avustusten jakoperusteet (pdf).

Stipendit

Stipendien jakoperusteina ovat urheilijan tai valmentajan menestyminen SM-tasolla tai ylemmällä. Lisäksi harkinnan mukaan jaetaan kannustusstipendejä. Urheilijan tai valmentajan, jolle stipendi voidaan myöntää, tulee edustaa virtolaista
seuraa tai olla kirjoilla Virroilla. Joukkueen, jolle stipendi voidaan myöntää, tulee olla
virtolaista rekisteröityä yhdistystä edustava joukkue.

Stipendit haetaan vuosittain lokakuussa toimittamalla vapaamuotoinen hakemus liikuntatoimistoon. Stipendien jako tapahtuu liikuntatoimen palkitsemistilaisuudessa vuoden lopussa.

Liikuntatoiminnassa ansioitunut henkilö

Palkinnon saaja voi olla toimitsija, talkoohenkilö, yrittäjä ym. aktiivinen henkilö joka
on omalla työpanoksellaan ja toiminnallaan vienyt virtolaista liikuntatoimintaa
eteenpäin, kannustanut virtolaisia liikunnan harrastamiseen ja esimerkillään
edistänyt terveitä elämäntapoja.

Kuka tahansa voi ehdottaa henkilö palkinnon saajaksi. Ehdotus tehdään vapaamuotoisena ja toimitetaan liikuntatoimistoon lokakuu-marraskuussa. Palkinto jaetaan vuosittain liikuntatoimen palkitsemistilaisuudessa.

Stipendisäännöstö

Sivistyslautakunnan vuonna 2019 vahvistama stipendisäännöstö .

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020