Tekstikoko aA

Vapaa-ajan palvelut

  • Syksyisiä lehtiä koristeena Virtain kirjastossa
  • Iloisia lukuhetkiä-kyltti Virtain kirjastossa
  • Kirjahyllyjä Virtain kirjastossa
 
 

Maksut ja korvaukset

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksut alkavat kertyä heti eräpäivän jälkeen. Kirjastoautosta lainatusta aineistosta myöhästymismaksut alkavat kertyä kahden viikon kuluttua eräpäivästä. 

Myöhästymismaksu on 0,20 € / laina / kalenteripäivä, enintään 9€ / laina.
Huom! Lisäksi voi kertyä palautuspyyntömaksuja.

Myöhästymismaksua ei peritä lasten ja nuorten aineistosta.
Huom! Palautuspyyntömaksut kertyvät kuitenkin normaalisti.


Palautuspyyntömaksut

Varatusta aineistosta palautuspyyntö lähetetään heti eräpäivän jälkeen, muutoin seuraavasti:

1. palautuspyyntö lähetetään 7 vrk kuluttua eräpäivästä.
2. palautuspyyntö lähetetään 21 vrk kuluttua eräpäivästä.
3. palautuspyyntö lähetetään 35 vrk kuluttua eräpäivästä.

Ensimmäinen palautuspyyntö on kaikille maksuton. Varatusta aineistosta lähetettävät toinen ja kolmas palautuspyyntö ovat maksullisia (1€) kaikille muille paitsi lapsille.

Kirjasto lähettää palauttamattomista lainoista kolme palautuspyyntöä. Mikäli asiakas ei kehotuksista huolimatta palauta lainoja, siirtyy asia laskutukseen. Lasku lähetetään aikaisintaan 60 vrk eräpäivästä. Jos laskun saanut asiakas ei palauta lainojaan tai korvaa niitä, asia siirtyy kunnan käyttämän perintätoimiston hoidettavaksi.


Lainauskielto

Lainausoikeuden menettää, mikäli maksamattomia maksuja on 15€ tai enemmän. Lainauskielto on voimassa kaikissa PIKI-kirjastoissa, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu sekä maksut maksettu. Lainauskiellossa oleva asiakas voi kuitenkin käyttää kirjaston kokoelmia ja laitteita.


Kirjastokortti

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Uusi kortti kadonneen tai vahingoittuneen tilalle maksaa 2€.


Varausmaksu

Varausmaksu maksetaan varattua aineistoa noudettaessa. Seutuvarausmaksu muista PIKI-yhteisjärjestelmän kirjoista on 2€ / varaus. Virtain ja Ruoveden kirjaston omaan aineistoon tehdyt varaukset ovat maksuttomia, samoin yhteisen kirjastoauton. 

Huom! Seutuvarausmaksu peritään, vaikka aineisto jäisi noutamatta.


Maksu noutamattomasta normaalivarauksesta

Noutamattomasta normaalivarauksesta peritään 1€ /varaus. Maksua ei kuitenkaan peritä lasten ja nuorten aineistosta eikä seutulainojen noutamatta jättämisestä.


Kaukopalvelutilaus

Tilaus kotimaasta: 4€ / tilaus + lähettäjäkirjaston/arkiston mahdollisesti perimä maksu            
Tilaus Pohjoismaista: 14€ / tilaus

Pohjoismaihin kohdistuvista tilauksista peritään lisäksi 10€ / tilaus.
Tilaukset Monikielisestä kirjastosta ovat maksuttomia.

Muille kuin Piki-kirjastoille toimitettavat kaukolainatilaukset 10€ / tilaus.


Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta perittävät korvaukset

Asiakas tuo uuden kappaleen kadonneen/vahingoittuneen tilalle tai maksaa voimassa olevan korvaushinnan sekä korvaa aineiston lainauskuntoon saattamisesta aiheutuneita kuluja
2€ / kpl.

Kadonnutta tai vahingoittunutta CD-ROM-levyä, DVD-levyä tai konsolipeliä ei voi korvata uudella vastaavalla kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi. Näiden aineistojen korvaus katsotaan tapauskohtaisesti.

Huom! Korvaushintoja ei makseta takaisin vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.


Muut maksut

kopiot A4, mustavalkoiset
0,20 € / valotus
kopiot A3, mustavalkoiset
0,40 € / valotus
kopiot A4, värilliset
0,50 € / valotus
kopiot A3, värilliset
1€
tulosteet asiakaskoneilta
0,20 € / sivu (yksipuoleinen mustavalkotulostus)
skannaus asiakkaan sähköpostiin
maksuton
koulu- ja oppikirjojen muovitus
0,50 € / kpl
laminointi
0,50 € / A4, 1€ / A3

Myynti (sis.alv)

muovikassit 0,20 €
poistokirjat 0,50 €
poistetut lehdet 0,20 €
poistettu av-aineisto 0,50 €


Virtain kirjastossa maksut voi suorittaa käteisellä tai kortilla.

 
 
 

Sivua päivitetty: 28.12.2021