Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Muut palvelut

Tässä osiosssa kerrotaan muista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä osa-alueista ja niiden palveluista.

 

Mielen hyvinvointi

Mielenterveys vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Meillä jokaisella on oma erilainen kokemus siitä, millainen on hyvä mielenterveys. Yleisesti katsotaan, että ihminen on mieleltään terve, kun hän kykenee selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista (ihmissuhteista, päivittäisestä liikkumisesta, työstä ja vapaa-ajasta) siten että itse ja kanssaihmiset eivät kärsi.

Terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä omalle jaksamiselle. Hyvään mielenterveyteen yhdistetään usein onnellisuus, iloisuus ja hyväntuulisuus. Mutta ihan kaikkien elämään kuuluvat myös esimerkiksi häpeän ja surun tunteet. Mieleltään terve ihminen on valmis kohtaamaan myös epäonnistumisia. Mielenterveyteen kuuluu kyky, rohkeus ja halu elää elämänsä itselle mielekkäällä tavalla. Hyvä itsetunto tukee mielenterveyttä. Muista myös iloita pienistä asioista!

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan silloin, kun oireet rajoittavat toimintakykyä jollain tavalla. Pahimmassa tapauksessa mielenterveyden häiriöt voivat vammauttaa henkilön lähes kokonaan ja sulkea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat muun muassa ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt ja mielialahäiriöt.
 Päihteiden ja huumeiden käytön välttäminen on parasta itsehoitoa, sekä niiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vuoksi, että niiden käytön laittomuuteen liittyvien erilaisten sosiaalisten seuraamusten vuoksi.

Mielenterveysongelmissa sinua auttaa Keiturin Sote Oy:n mielenterveyspalvelut. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä toimistosihteeriin puh. 044 715 1492, joka ohjaa sinut vapaana olevalle hoitajalle.

Kiireellisessä tilanteessa ota yhteyttä terveyskeskuksen kiirevastaanotolle tai hätäkeskukseen puh. 112.

LISÄTIETOA:

 

Tukea päihteettömyyteen

Päihteiden liika- ja väärinkäyttö altistaa paitsi terveydellisille ongelmille, kuten sydän- ja maksasairauksille, se koskettaa myös muita hyvinvointiin liittyviä elämänalueita. Päihteiden käyttöön liittyy usein elämänhallinnan ongelmia, tapaturma-altiutta, väkivaltaa, sosiaalisen elämän eli ihmissuhteiden ongelmia ja taloudellisia huolia. Päihdeongelma koskettaa myös asianomaisen läheisiä monella tavalla.

Noin puolella päihteiden käyttäjistä on myös mielenterveysongelmia. Päihteiden käytöllä ei ole mitään selviä kohtuukäytön rajoja. 

LISÄTIETOA:

Riippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista toimintaa, jonka tyydytäminen tuottaa välitöntä mielihyvää. Mitä nopeammin toiminta tuottaa mielihyvää, sitä nopeammin siihen kehittyy iippuvuus. Riippuvuusongelmaan liittyy myös se, että siitä seuraa ihmiselle itselleen lisääntyvää haittaa esim. ahdistusta, masennusta ja vieroitusoireita sekä häpeän tunteita ja sosiaalista pahennusta. 

Riippuvuus voidaan jakaa aineriippuvuuteen, joita aiheuttavat alkoholi, huumeet, tupakka ja lääkkeet sekä toiminnalliseen riippuvuuteen, joita ovat uhkapeli- tai muu peliriippuvuus sekä seksi- ja nettiriippuvuus. 

LISÄTIETOA:

Mikäli haluat keskustella päihteiden käytöstäsi, riippuvuudestasi tai haluat tukea päihteettömään elämäntapaan, ota yhteyttä hoitajaan puh. 044 7871 377 ma-pe klo 8-9.

Kiireellisessä tilanteessa ota yhteyttä terveyskeskuksen kiirevastaaotolle tai hätäkeskukseen puh. 112.

Virroilla ja Ruovedellä toimii myös AA-ryhmät.

LINKKEJÄ:

 

Irti tupakasta

Tupakointi on merkittävä terveysriski. Tupakka ja nikotiini vaikuttavat haitallisesti koko elimistöön. Tupakointi vaikuttaa paitsi keuhkoihin, myös sydämeen, verisuoniin ja muihin elimiin. Jopa kolmasosa syövistä johtuu tupakasta. Tupakoiminen vähentää myös elinvuosia. 

Tupakoinnin lopettaminen pienentää sairastumisriskiä sydän- ja verisuoni- sekä syöpätauteihin, parantaa mm. syöpähoitojen ennustetta, fyysistä kuntoa ja suun terveyttä.

Tupakkariippuvuus on riippuvuutta samalla lailla kuin päihderiippuvuus. Nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyvät myös sosiaaliset ja psyykkiset tekijät.

Tupakoinnin lopettaminen on usein vaikeaa, mutta  saat siihen apua ja tukea. Oma motivaatio on kuitenkin keskeinen tekijä. Halutessasi tukea ja apua voit ottaa yhteyttä esim. työterveyshoitajaasi, omaan lääkäriisi  tai aikuisneuvolan terveydenhoitajaan puh. 03 4853 249 ma-pe klo 12-13.

LISÄTIETOA:

 

Nuku paremmin

Hyvä ja riittävä uni on tärkeää koko hyvinvoinnille vauvasta vaariin. Unen aikana aivot saavat niiden tarvitseman palautumismahdollisuuden. Riittävä uni on tärkeää lapselle kasvun ja kehityksen kannalta. Aikuiselle riittävällä unen määrällä ja hyvällä unen laadulla on merkitystä arjessa jaksamiseen, keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen sekä sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitauti sekä diabetes, ennaltaehkäisyn kannalta. Iäkkäille hyvä uni on tärkeää arjen toimintakyvyn sekä muistitoimintojen ylläpitämiseksi.

Uniongelmissa voit ottaa yhteyttä omaan lääkäriisi, työterveyshoitajaasi, koulu- tai opiskelijahuollon terveydenhoitajaan tai aikuisneuvolan terveydenhoitajaa puh. 03 4853 249 ma-pe klo 12-13. 

LISÄTIETOA:


 

Kulttuurihyvinvointi

Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää myös kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia hyödyntäen. Taide ja kulttuuri jo itsessään luovat hyvää oloa, hyvinvointia sekä mielekästä elämää. Toisaalta niitä voidaan käyttää tavoitteellisesti edistämään hyvinvointia. 

Kunnat ovat järjestämässä kulttuuritapahtumia ja tekevät yhteistyötä eri yhdistysten, seurojen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kuntien kulttuurisivuilta löydät lisätietoa  tapahtumista:

Kuntien kansalaisopistot tarjoavat myös monia kulttuuriharrastusmahdollisuuksia. 

Ylä-Pirkanmaalla toimii seutukunnallinen Merikanto-opisto, joka tarjoaa musiikin taiteen perusopetusta niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin.

Kuntien kirjastot palvelevat sinua monin tavoin. Kirjastot tarjoavat perinteisten lainattavien aineistojen kuten kirjojen ja äänitteiden  lisäksi myös e-aineistoja eli elokuvia, kirjoja, äänikirjoja, musiikkia ja elokuvia. Kysy lisää kirjastoista.

Virrat-Ruovesi-alueella toimii useita kulttuuriyhdistyksiä, joiden toimintaan voit osallistua. Sivut päivittyvät näiden osalta myöhemmin.

Mikäli sinulla on kysyttävää kulttuuripalveluista ja tanrjonnasta, ota yhteys Virroilla puh. 044 715 1263 ja  Ruovedellä puh. 044 7871 390.

 

Sosiaalinen hyvinvointi

Sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat mm. ihmisten väliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteet sekä kokemukset. Siihen liittyy myös kokemukset ja käsitys ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteisön tasolla sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat esim. asuinolot ja ympäristö, koulutuksen ja työhön liittyvät asiat kuten työllisyys ja toimeentulo. Hyvällä sosiaalisellä hyvinvoinnilla on todettu yhteyksiä hyvään elämänlaadun kokemukseen ja hyvää mielenterveyteen. 

Sosiaalinen hyvinvointi on siis monimutkainen asia, joka linkittyy moneen muihin asioihin. Terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta on kerrottu edellä näillä sivuilla. Mielenterveyteen ja päihteettömyyteen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Keiturin Sote Oy:n työntekijöihin, joiden yhteystietoja löytyy ylempää. Kulttuuritoiminnasta on myös kerrottu edellä.

Asumiseen tai toimeentuloon/taloudellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä sosiaalitoimeen:

 

 

MUITA LINKKEJÄ:

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.11.2021