Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Hyvä ravitsemus

Ravitsemuksella on merkittävä osuus terveyden ja hyvinvoinnin osatekijänä. Oikeanlaisella ravitsemuksella ja ruokailurytmillä on vaikutusta jaksamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Arkiset valinnat ovat ratkaisevia. 

Oheisista linkeistä saat lisätietoa aiheesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös aikuisneuvolan terveydenhoitajaan. Hänen kanssaan voit keskustella ja saada opastusta ravitsemukseen liittyvistä asioista. Aikuisneuvola toimii ajanvarauksella puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13.

LISÄTIETOA:

 

Lasten ravitsemus

Aikuisiän ravitsemustottumusten perusta luodaan jo lapsuudessa. Sen vuoksi on tärkeää panostaa ravitsemusasioihin jo varhain, koska aikuisena aiemmin opittujen tapojen ja tottumusten muuttaminen on hankalaa. Lasten ravitsemuksessa korostuuu terveellisyys ja monipuolisuus. Alla olevistä linkeistä löydät lisää tietoa lasten ravitsemukseen ja ruokailuun liittyvistä asioista. Voit kysyä aiheesta lisää myös omasta neuvolastasi.

LISÄTIETOA:

Kouluruokailun järjestämisestä säädetään mm. opetuslaeissa: perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta. Kouluruokailuun panostaminen on investointia tulevaisuuteen ja tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää tärkeänä, että jokainen koululainen syö kouluaterian päivittäin. Tämä ehkäisee osaltaan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden esiintymistä.

Koululaisen ja opiskelijan ravitsemukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan.

LISÄTIETOA:

 

Aikuisten ravitsemus

Ruoka on sekä polttoainetta myös ilon ja nautinnon lähde. Ravinnon tarve vaihtelee mm. iän, sukupuolen ja liikunnan määrän mukaan. Työikäisten kohdalla ravitsemus on merkittävä tekijä työhyvinvoinnin säätelyssä. Ravitsemusopillisesti oikein rakennettu lounas antaa vireyttä ja energiaa koko päiväksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää ravitsemukseen liittyvistä asioista, voit olla yhteydessä työterveyshoitajaasi tai aikuisneuvolan terveydenhoitajaan puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13.

LISÄTIETOA:

 

Ikääntyneiden ravitsemus

Ravitsemuksella on merkitystä myös ikääntyneen hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvällä ravitsemustilalla ehkäistään sairauksia, nopeutetaan toipumista ja parannetaan elämänlaatua. Ikäihmisten ravitsemuksessa korostuu riittävä proteiinin ja energian saanti.

Jos ravitsemusasiat mietityttää, voit olla yhteydessä aikuisneuvolaan puh. 03 4853 249 ma-to klo 12-13 tai jos olet kotihoidon asiakas, alueesi sairaanhoitajaan. Mikäli läheisesi asuu jossain pitkäaikaisessa asumisyksikössä, voit olla yhteydessä toimintayksikön sairaanhoitajaan.

LISÄTIETOA:

 

RAVITSEMUSTERAPEUTTI

Toisinaan tarvitaan ammattilaisen apua ravitsemukseen liittyvissä haastavissa tilanteissa. Näitä ovat mm. painonhallinnan ongelmat ja sairauksiin (esim. diabetes ja keliakia) liittyvät ravitsemusongelmat.  Näissä asioissa voit saada apua ravitsemusterapeutilta. Hänen vastaanotolleen tarvitaan joko terveydenhoitaja tai lääkärin lähete ja vastaanottokäynnistä peritään 10 euron käyntimaksu. Tarvittaessa ota yhteyttä Virroilla puh. 03 4853 247 ma-pe klo 12-13 tai Ruovedellä puh. 03 4861 224 ma-pe klo 11-12.

LISÄÄ lInkkejä:

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.11.2021