Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Kaksi majavaa nenät vastakkain
 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyspuu

Terveyspuu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa ja Punkalaitumella.

Mitä vihreämpi kunta, sitä parempi on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanne. Valitut tunnusluvut perustuvat Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen.


Ravitsemus

Ravitsemuksella on merkittävä osuus hyvinvoinnin osatekijänä.

Mm. kouluruokailun järjestämisestä säädetään opetuslaeissa: Perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta. Kouluruokailuun panostaminen on investointia tulevaisuuteen ja tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää tärkeänä, että jokainen koululainen syö kouluaterian päivittäin. Tämä ehkäisee osaltaan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden esiintymistä.

Työikäisten kohdalla ravitsemus on merkittävä tekijä työhyvinvoinnin säätelyssä. Ravitsemusopillisesti oikein rakennettu lounas antaa vireyttä ja energiaa koko päiväksi.

Ikäihmisten ravitsemuksessa korostuu riittävä proteiinin ja energian saanti.

Linkkejä:


Terveysliikunta

Lasten ja nuorten liikuntatottumukset muotoutuvat jo varhain. Monipuolinen liikunnan harrastaminen tukee kehitystä ja ehkäisee ylipainoa.

Työikäisten kohdalla on tärkeää pitää yllä lihaskuntoa. Liikuntapiirakka on oiva väline omahoidon kartoittamiseen. Näin päivään saadaan liikunnan kautta lisää energiaa.

Ikäihmisten liikunnassa ja kunnon ylläpitämisessä korostuvat tasapainon ja lihaskunnon ohella mukava yhdessäolo ja mielen virkistäminen.

Linkkejä:


Mielen hyvinvointi

Mielenterveys vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Meillä jokaisella on oma erilainen kokemus siitä, millainen on hyvä mielenterveys. Yleisesti katsotaan, että ihminen on mieleltään terve, kun hän kykenee selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista (ihmissuhteista, päivittäisestä liikkumisesta, työstä ja vapaa-ajasta) siten että itse ja kanssaihmiset eivät kärsi.

Terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä omalle jaksamiselle. Hyvään mielenterveyteen yhdistetään usein onnellisuus, iloisuus ja hyväntuulisuus. Mutta ihan kaikkien elämään kuuluvat myös esimerkiksi häpeän ja surun tunteet. Mieleltään terve ihminen on valmis kohtaamaan myös epäonnistumisia. Mielenterveyteen kuuluu kyky, rohkeus ja halu elää elämänsä itselle mielekkäällä tavalla. Hyvä itsetunto tukee mielenterveyttä. Muista myös iloita pienistä asioista!

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan silloin, kun oireet rajoittavat toimintakykyä jollain tavalla. Pahimmassa tapauksessa mielenterveyden häiriöt voivat vammauttaa henkilön lähes kokonaan ja sulkea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat muun muassa ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt ja mielialahäiriöt.
Päihteiden ja huumeiden käytön välttäminen on parasta itsehoitoa, sekä niiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vuoksi, että niiden käytön laittomuuteen liittyvien erilaisten sosiaalisten seuraamusten vuoksi.

Linkkejä:

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020