Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Kaksi majavaa nenät vastakkain
 
 

Terveyspalvelut

Virtain kaupungin omistama Keiturin Sote Oy tuottaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelut. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kuntalaisille kaikissa elämänvaiheissa.  Viranomaistoiminnasta vastaa Virtain kaupunki.

keiturin soten palvelut

Poliklinikkatoiminta
Suun terveydenhuolto
Röntgen ja dialyysi
Kuntoutus ja apuvälinepalvelut
Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu
Osastotoiminta/akuuttiosastot
Ehkäisevä terveydenhuolto
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Kehitysvammapalvelut
Ikääntyneiden palvelut
Kotihoito

Kehitysvammahuollon sekä koti- ja vanhustyön palveluista löydät tietoa sekä Keiturin Soten sivuilta että Virtain kaupungin sivustolta palvelun toteuttajan mukaan.

HOITOON PÄÄSY TERVEYSKESKUKSESSA

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat eli ns. hoitotakuun. Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaa T3-luku/2022


 

Terveyskeskus:

Kiireellinen ajanvaraus lääkärin vastaanotolle: 03 485 3600

Kiireetön ajanvaraus lääkärin vastaanotolle:
Virrat:  03 485 3200
Ruovesi: 03 486 1200

Suun terveydenhuolto:

Virrat ja Ruovesi: 03 485 3258

Työterveyshuolto:

Terveystalo: 030 6000

Hallintolääkäri:

Timo Leppäharju
timo.leppaharju@virrat.fI

Tartuntatautihoitaja:

Sari Mäntyharju

sari.mantyharju@virrat.fi

puh. 050 535 5284

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 10.11.2022