Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Auringonlasku järven yllä
 
 

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle vakituisen asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vammainen henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kulkuramppien rakentaminen ja kylpyhuoneremontit ja esteiden poistaminen asunnosta ja sen välittömästä lähiympäristöstä.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita ovat esimerkiksi nostolaitteet ja hälytinkeskukset.

Hakemukseen tulee liittää aina lääkärinlausunto.

 
 

Ota yhteyttä

Virrat ja Ruovesi

Ville-Veikko Hirsi 
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 2101

 

Lomakkeet

Hakemuslomake - asunnon muutostyöt

 

Hakemuslomake - vammaispalvelulain mukainen palvelu tai tukitoimi

 
 
 

Sivua päivitetty: 07.03.2022