Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

img-5453.jpg
 
 
 

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain 18§ mukainen kotiin suunnattu sosiaalipalvelu lapsiperheille.

Perhetyö auttaa ja tukee perheitä tilanteissa, jotka perhe itse kokee haasteiksi. Perhetyö liittyy vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen, vanhemmalla on väsymystä ja neuvottomuutta vanhemmuudessa tai lapsella on ollut päihdekokeiluja. Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa.

Perhetyöhön ohjaudutaan neuvolan, päivähoidon, koulun tai jonkun muun vastaavan tahon ohjauksella tai perhe voi itse olla yhteydessä sosiaalityöntekijään. Työskentely aloitetaan perheelle tehdyn palvelutarpeen arvion perusteella. Työskentelyn kestosta ja tavoitteista tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Perhetyötä tarjotaan ensisijaisesti perheille, joissa on erityisen tuen lapsi.

Palvelu on perheelle maksutonta.

 

Ota yhteyttä

Virrat

Minna Hakala
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243
puhelinaika klo 13-13.30

Suvi Kolkkinen
perhetyöntekijä
puh. 044 715 1249

Sini Paavola
perhetyöntekijä
puh. 044 715 1258

Ruovesi

Iida Korkatti
sosiaalityöntekijä ma, ti
puh. 044 787 1321
puhelinaika ma, ti klo 12-13

Ritva Alkio
sosiaalityöntekijä to, pe
puh. 044 787 1321, 050 572 3308
puhelinaika to, pe klo 12-13

Minna Määttä
perhetyöntekijä
puh. 044 715 1019

 

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon -lomake (pdf)

 

Esitteet

Lapsiperheiden kotipalvelu / perhetyö Virrat (pdf)

Lapsiperheiden kotipalvelu / perhetyö Ruovesi (pdf)


 
 
 

Sivua päivitetty: 11.09.2020