Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

img-5453.jpg
 
 
 

Perheneuvola

Perheneuvolassa annetaan sosiaalihuoltolain 26 §:n  mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen  kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi  sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot  eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi seuraavan laisissa  tilanteissa:

 • ikäkausikriisit
 • huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä
 • lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, vaikeus noudattaa rajoja
 • lapsen tai nuoren arkuus, jännittäminen, erilaiset pelot, univaikeudet
 • lapsen tai nuoren kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat
 • lapsen tai nuoren alavireisyys, masentuneisuus
 • lapsen tai nuoren vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne
 • varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
 • vanhemmuuden haasteet, vanhemman oma jaksaminen
 • parisuhdeasiat
 • avioeron jälkeiset pulmat

Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu  luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista  sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa.

Perheneuvolaan tulemiseksi ei tarvitse erillistä  lähetettä, vaan asiakkaan oma yhteydenotto riittää. Myös yhteistyötahot  voivat ottaa yhteyttä perheneuvolaan, kunhan asiakas on antanut tähän  itse luvan. Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja  sosiaalityöntekijä. Yhteydenoton jälkeen perheneuvolassa arvioidaan,  kumpi työntekijä alkaa työskennellä asiakkaan asioissa, siten että  psykologi hoitaa aina psykologiset tutkimukset.

 

Ota yhteyttä

Virtain terveyskeskus
Perheneuvola
Sairaanlantie 1
34800 VIRRAT

Psykologi Emilia Mäki
puhelinaika ke klo 10-11
puh. 044 715 3322


 
 
 

Sivua päivitetty: 21.08.2020