Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvissä asioissa.

 
Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Lapsen huolto- ja tapaamisasiat Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta Elatusapu

Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään  elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja  henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja  koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Se vanhempi, jonka luona  lapsi ei ole kirjoilla, on velvollinen maksamaan toiselle vanhemmalle  elatusapua. Elatusavun suuruuteen vaikuttavat lapsen elatuksen tarve  sekä molempien vanhempien elatuskyky. Elatusavun suuruutta  määriteltäessä käytetään Oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun  suuruuden laskemiseksi. Elatussopimuksen laatii ja vahvistaa  lastenvalvoja. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavun määrästä,  asialle haetaan päätös käräjäoikeudesta.

Kansaneläkelaitos maksaa  elatustukea lapselle, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun  maksamisen tai elatusvelvollisen maksukyky on oleellisesti heikentynyt  tilapäisesti. Tukea voidaan maksaa myös silloin, jos elatusapua ei ole  lainkaan vahvistettu elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn  johdosta tai kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai isyyden  selvittäminen ja elatusavun sopiminen ovat kesken. Elatustukea voi myös  saada sillä perusteella, että elatusapu on vahvistettu täysimääräistä  elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn  vuoksi. Elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,49 euroa/lapsi/kk.  Elatustukea haetaan kelasta lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen  perusteella.

Elatustuen ja elatusavun määrät tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaan.

Tulosta ja täytä varallisuusselvityslomake ja ota se mukaasi lastenvalvoja-ajalle.

 

Ota yhteyttä

Virrat ja Ruovesi

Maija Uura
lastenvalvoja
(työskentelee ke-pe)
soittoaika to, pe klo 12-13
puh. 044 715 1240
 

Lomakkeet

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.06.2021