Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvissä asioissa.

 
Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Lapsen huolto- ja tapaamisasiat Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

Lapsen ja  vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että  lapsenhuoltolain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun  mukaisesti. Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan  vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa  määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. Tuomioistuimen  päätöksessä tai sosiaalilautakunnan vahvistamassa sopimuksessa  vahvistetaan valvonnan tarve sekä se, kuinka usein valvottuja tapaamisia  tulee järjestää.

Valvottu tapaaminen voi esiintyä kolmessa eri  muodossa: valvottu tapaaminen, lapsen valvottu vaihto tai tuettu  tapaaminen. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy  sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Tuetuissa  tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa  tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen  ja vanhempaan.

Tapaamiset tulee toteuttaa mahdollistamalla  lapselle ja vanhemmalle tilaisuus keskinäiseen yhdessäoloon kuitenkin  niin, että valvoja pystyy seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa  puuttumaan tapaamisen kulkuun. Tapaamista valvovan henkilön tehtävänä on  huolehtia, että tapaamiset toteutuvat lapsen edun mukaisella tavalla.  Lapsen tulee voida tuntea olonsa tapaamisen aikana turvalliseksi ja  viihtyisäksi. Tapaamista valvovan henkilön tehtävänä on huolehtia siitä,  ettei lasta vahingoiteta fyysisesti tai psyykkisesti  tapaamistilanteissa ja ettei lasta esimerkiksi viedä luvatta pois  tapaamistilanteesta. Tapaamista valvovan tai tukevan henkilön tehtävänä  on myös toiminnallaan edistää tapaamisen onnistumista ja tukea lapsen ja  vanhemman välistä suhdetta esimerkiksi auttamalla lapsen ja vanhemman  suhdetta alkuun tai opastamalla käytännön asioissa ja lapsen hoidossa.

Tapaamisten  valvojana toimivat perhetyöntekijät. Tapaamisten järjestelyssä tehdään  yhteistyötä Virtain ja Ruoveden lastenvalvojan kanssa. Mikäli tapaamista  ei voida järjestää lasten kotona, käytetään tapaamisissa kaupungin omia  asiaan sopivia tiloja.

Mikäli ajattelet tapaamisten valvonnan  olevan tarpeellista omalla kohdallasi, ole yhteydessä lastenvalvojaan  asian vireille laittamiseksi.

Elatusapu
 

Ota yhteyttä

Virrat ja Ruovesi

Maija Uura
lastenvalvoja
(työskentelee ke-pe)
soittoaika to, pe klo 12-13
puh. 044 715 1240
 

Lomakkeet

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.06.2021