Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvissä asioissa.

 
Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Lapsen huolto- ja tapaamisasiat

Avio- tai avoeron jälkeen tai  isyyden vahvistamisen yhteydessä vanhempien on päätettävä lapsen  huollosta, asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisesta. Laki lapsen  huollosta ja tapaamisoikeudesta turvaa lapselle oikeuden tavata erosta  huolimatta molempia vanhempiaan ja säilyttää suhteet sekä äitiin että  isään. Lapsen huolto- ja tapaamissopimuksen laatii lastenvalvoja. Jos  vanhemmat eivät pysty sopimaan asioista lastenvalvojan luona, he voivat  hakea asialle käräjäoikeuden päätöksen.

Yhteishuollossa vanhemmat vastaavat ja päättävät yhdessä lapsen liittyvistä asioista  kuten kasvatuksesta, hoidosta, nimestä, uskonnosta, passista,  kansalaisuudesta, äidinkielestä, raha-asioista sekä päivähoitoon,  koulutukseen ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Yhteishuollossa  molemmilla vanhemmilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja  viranomaisilta ja tulla kuulluksi lasta koskevissa  viranomaispäätöksissä. Yhteishuolto ei poista lapsilisän  yksinhuoltajakorotusta eikä vaikuta elatusmaksun määrään. Lapsen huolto-  ja tapaamissopimuksessa sovitaan myös siitä, kumman vanhemman luona  lapsi asuu.

Yksinhuolto tarkoittaa, että lapsen kanssa asuva vanhempi päättää yksin lapsen asioista.

Vaikka  vanhempi ei olisi lapsen huoltaja, on hänellä silti elatusvelvollisuus  ja lapsella on tapaamisoikeus suhteessa vanhempaan.

Tehtäväjakoon perustuva sekä oheis- ja sijaishuoltajuus

Käräjäoikeus  voi päättää tehtäväjakoon perustuvasta huoltajuudesta siten, että  toisella huoltajalla on yksin päätösvalta esimerkiksi lapsen  terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. Tuomioistuin voi päättää myös,  että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai  useammalle henkilölle, joka on antanut siihen suostumuksensa.  Oheishuoltaja toimii vanhemman/vanhempien ohella lapsen huoltajana.  Oheishuoltajalla ei ole elatusvelvollisuutta suhteessa lapseen, vaan se  säilyy vanhemmilla.

Tapaamisoikeus

Laki turvaa lapselle  oikeuden pitää erosta huolimatta yhteyttä molempiin vanhempiinsa ja  säilyttää suhteet sekä äitiin että isään. Tapaamisoikeuden käytännön  järjestelyistä, ajankohdista ja laajuudesta voidaan sopia  täsmällisestikin myöhempien erimielisyyksien ehkäisemiseksi.  Sisällöllisesti tapaamissopimus voidaan kuitenkin muotoilla lapsen ja  vanhempien olosuhteisiin mahdollisimman hyvin sopiviksi.  Tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen määräajaksi on yksi  keino, jolla muuttuvia olosuhteita (mm. lapsen ikä, koulunkäynnin  aloittaminen, lapsen ja vanhemman vieraantunut suhde) voidaan ottaa  huomioon. Oleellisinta tapaamisjärjestelyjen onnistumisessa on  vanhempien joustavuus, kyky sovitella ja huomioida toisen vanhemman  toiveita ja olosuhteita.

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta Elatusapu
 

Ota yhteyttä

Virrat ja Ruovesi

Maija Uura
lastenvalvoja
(työskentelee ke-pe)
soittoaika to, pe klo 12-13
puh. 044 715 1240
 

Lomakkeet

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.06.2021