Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi (Lsl 36 §), joka on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Tehostettu perhetyö perustuu lapselle tehtyyn lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Tehostetun perhetyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Sen avulla myös tuetaan ja vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyöllä pyritään yhdessä perheen kanssa vahvistamaan perheen voimavaroja, tukemaan vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee viranomaispäätöksen työskentelyn aloittamisesta ja lopettamisesta ja ohjaa työskentelyä sen ajan. Työskentelyä ohjaa lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheen kanssa yhdessä tehty suunnitelma. Palvelu on perheelle maksutonta. Perhetyöntekijä dokumentoi työskentelyn lapsen lastensuojelun asiakaskertomukseen.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020