Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

Lastensuojeluilmoitus

Lapsi, hänen vanhempansa tai läheisensä voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun lapsen ja perheen tilanteen selvittämiseksi sekä tuen saamiseksi. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Lastensuojelulain mukaan tietyillä henkilöillä on ammattinsa ja asemansa vuoksi velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää, jos on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun palveluita heti syntymänsä jälkeen.

Lastensuojeluilmoituksen voi virka-aikana tehdä puhelimitse suoraan sosiaalityöntekijälle.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa otetaan yhteys hätänumeroon 112.

Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojeluilmoitukset käsitellään lain edellyttämän seitsemän arkipäivän kuluessa. Samalla arvioidaan kiireellisten lastensuojelutoimenpiteiden tarve. Lapsen tilanteen arvioimiseksi tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka yhteydessä voidaan tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Selvitystyön vastuutyöntekijänä toimii sosiaalityöntekijä. Työparina voi toimia toinen sosiaalityöntekijä tai joku muu sosiaali- tai terveysalan ammattilainen. Tapaamisissa keskustallaan perheen arjesta, haasteista ja voimavaroista sekä pohditaan yhteisesti keinoja perheen auttamiseksi. Arvioinnin jälkeen voidaan aloittaa lapsen asiakkuus lastensuojelussa tai ohjata perhe muiden palveluiden piiriin.

 

Ota yhteyttä

Virrat

Teemu Hakanen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243
puhelinaika klo 13-13.30

Suvi Niemi
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1306
puhelinaika klo 13-13.30

Taija Jokinen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1247
puhelinaika klo 13-13.30

Ruovesi

Ari Takalo
johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 787 1321
puhelinaika klo 13-13.30

Ilona Riska
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 3861
25.6.2021 saakka

 

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalitoimeen ja lastensuojeluilmoitus (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.06.2021