Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 

Lastensuojeluilmoitus

Lapsi, hänen vanhempansa tai läheisensä voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun lapsen ja perheen tilanteen selvittämiseksi sekä tuen saamiseksi. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Lastensuojelulain mukaan tietyillä henkilöillä on ammattinsa ja asemansa vuoksi velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää, jos on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun palveluita heti syntymänsä jälkeen.

Lastensuojeluilmoituksen voi virka-aikana tehdä puhelimitse suoraan sosiaalityöntekijälle.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa otetaan yhteys hätänumeroon 112.

Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojeluilmoitukset käsitellään lain edellyttämän seitsemän arkipäivän kuluessa. Samalla arvioidaan kiireellisten lastensuojelutoimenpiteiden tarve. Lapsen tilanteen arvioimiseksi tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka yhteydessä voidaan tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Selvitystyön vastuutyöntekijänä toimii sosiaalityöntekijä. Työparina voi toimia toinen sosiaalityöntekijä tai joku muu sosiaali- tai terveysalan ammattilainen. Tapaamisissa keskustallaan perheen arjesta, haasteista ja voimavaroista sekä pohditaan yhteisesti keinoja perheen auttamiseksi. Arvioinnin jälkeen voidaan aloittaa lapsen asiakkuus lastensuojelussa tai ohjata perhe muiden palveluiden piiriin.

 

Ota yhteyttä

Virrat

Kirsi Kalliomäki
vs. sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243

Suvi Niemi
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1306

Emmi Somppi
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1247


puhelinaika klo 13-13.30

Ruovesi

Pia-Maria Turunen
sosiaalityöntekijä
puh. 050 404 3899 

Suvi Kolkkinen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 3861


puhelinaika klo 13-13.30


 
 

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalitoimeen ja lastensuojeluilmoitus (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 06.02.2022