Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

img-5453.jpg
 
 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista tilapäistä palvelua. Sen tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa täyttyy jokin seuraavista kriteereistä:

  • painopiste alle kouluikäisten lasten perheissä
  • monilapsinen perhe
  • raskaus
  • vanhemman yllättävä sairastuminen tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
  • vanhempien voimavarojen tukeminen

Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu:

  • korvaamaan päivähoitoa
  • vanhemman työstä/opiskelusta johtuvaan tarpeeseen
  • äkilliseen sairaan lapsen hoitoon, johon on mahdollista käyttää vanhemman oikeutta hoitaa sairasta lasta kotona

Näiden pääasiallisten kriteerien lisäksi sosiaalityöntekijä voi käyttää harkintaansa palvelun myöntämiseksi muusta perustellusta syystä. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään olemassa olevien resurssien mukaisesti, siten että asiakkaan oikeus välttämättömään lapsiperheiden kotipalveluun tulee turvata.

Asiakasmaksu

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu. Tällä hetkellä maksu peritään käynnin keston mukaan:

alle 2 h/käyntikerta
9,30 €/käyntikerta
2-4 h/käyntikerta
18,60 €/käyntikerta
yli 4 h/käyntikerta
37,30 €/käyntikerta

Perheen on mahdollista saada palvelu maksuttomana alentuneen maksukyvyn perustella.

Palvelun hakeminen ja lisätiedot

Lisätietoa palvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

 

Ota yhteyttä

Virtain sosiaalitoimisto
Minna Hakala
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat
puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

Ruoveden sosiaalitoimisto
Iida Korkatti
sosiaalityöntekijä ma, ti
puh. 044 787 1321
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi
puhelinaika ma, ti klo 12-13

Ritva Alkio
sosiaalityöntekijä to, pe
puh. 044 787 1321, 050 572 3308
puhelinaika to, pe klo 12-13


 

Saara Ylitalo
lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
puh. 044 715 1273

 

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon -lomake (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.01.2018