Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista tilapäistä palvelua. Sen tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa täyttyy jokin seuraavista kriteereistä:

  • painopiste alle kouluikäisten lasten perheissä
  • monilapsinen perhe
  • raskaus
  • vanhemman yllättävä sairastuminen tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
  • vanhempien voimavarojen tukeminen

Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu:

  • korvaamaan päivähoitoa
  • vanhemman työstä/opiskelusta johtuvaan tarpeeseen
  • äkilliseen sairaan lapsen hoitoon, johon on mahdollista käyttää vanhemman oikeutta hoitaa sairasta lasta kotona

Näiden pääasiallisten kriteerien lisäksi sosiaalityöntekijä voi käyttää harkintaansa palvelun myöntämiseksi muusta perustellusta syystä. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään olemassa olevien resurssien mukaisesti, siten että asiakkaan oikeus välttämättömään lapsiperheiden kotipalveluun tulee turvata.

Asiakasmaksu

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksuton palvelu. 

Palvelun hakeminen ja lisätiedot

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään. Saat heiltä myös lisätietoa palvelusta.

Voit hakea palvelua myös siihen tarkoitetulla lomakkeella.

 

Ota yhteyttä

Virrat


Kirsi Kalliomäki
vs. sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243

Emmi Somppi
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1247

puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

Ruovesi

Pia-Maria Turunen
sosiaalityöntekijä
puh. 050 404 3899

Suvi Kolkkinen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 3861

puhelinaika klo 13-13.30

Ruovedentie 13 (käyntiosoite)
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI


 

Saara Ylitalo
lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
puh. 044 715 1273

 

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon -lomake (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 09.09.2021