Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Nukkeja lapsen kädessä sekä nukketalossa
 
 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista tilapäistä palvelua. Sen tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa täyttyy jokin seuraavista kriteereistä:

  • painopiste alle kouluikäisten lasten perheissä
  • monilapsinen perhe
  • raskaus
  • vanhemman yllättävä sairastuminen tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
  • vanhempien voimavarojen tukeminen

Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu:

  • korvaamaan päivähoitoa
  • vanhemman työstä/opiskelusta johtuvaan tarpeeseen
  • äkilliseen sairaan lapsen hoitoon, johon on mahdollista käyttää vanhemman oikeutta hoitaa sairasta lasta kotona

Näiden pääasiallisten kriteerien lisäksi sosiaalityöntekijä voi käyttää harkintaansa palvelun myöntämiseksi muusta perustellusta syystä. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään olemassa olevien resurssien mukaisesti, siten että asiakkaan oikeus välttämättömään lapsiperheiden kotipalveluun tulee turvata.

Asiakasmaksu

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu. Tällä hetkellä maksu peritään käynnin keston mukaan:

alle 2 h/käyntikerta
9,30 €/käyntikerta
2-4 h/käyntikerta
18,60 €/käyntikerta
yli 4 h/käyntikerta
37,30 €/käyntikerta

Perheen on mahdollista saada palvelu maksuttomana alentuneen maksukyvyn perustella.

Palvelun hakeminen ja lisätiedot

Lisätietoa palvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

 

Ota yhteyttä

Virrat


Teemu Hakanen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 1243

Taija Jokinen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1247

puhelinaika ma-pe klo 13-13.30


Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

Ruovesi

Ari Takalo
johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 787 1321
puhelinaika klo 13-13.30


Ruovedentie 30
34600 Ruovesi


 

Saara Ylitalo
lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
puh. 044 715 1273

 

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon -lomake (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.06.2021