Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Puutarha pensaineen ja omenapuineen kovalla sateella
 
 

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona, kehitysvammaisten erityispalveluina, jotka ovat osa vammaispalveluita. Näistä palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho). Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuollolla pyritään edistämään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvaamaan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat muun muassa:

  • asumispalvelut
  • asumisen tukitoimet
  • työ- ja päivätoiminta
  • kotihoidonohjaus
  • tilapäishoito
  • kuntoutusohjaus
  • erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut

Erityishuollon palvelut perustuvat:

Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on sillä kunnalla, jossa kehitysvammaisella ihmisellä on kotipaikka. Kunta voi järjestää palveluja joko omana toimintanaan tai ostaa niitä eri palvelujentuottajilta. Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueella suurin osa kehitysvammaisten erityispalveluista tuotetaan Keiturin Sote Oy:n toimintana, osa ostetaan muilta palveluntuottajilta. Laitospalvelut ja kehitysvammapoliklinikan erityispalvelut tuottaa Virtain ja Ruoveden alueella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kehitysvammahuollon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammahuollon vastaavaan ohjaajaan, jonka kanssa tehtävän palvelusuunnitelman pohjalta palveluntarve kartoitetaan ja arvioidaan.

Lisätietoa palveluista Keiturin Sote Oy:


 

Ota yhteyttä

Ville-Veikko Hirsi 
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 2101

Louhenrinteen ryhmäkoti
Louhenkatu 2-4
34800 Virrat

Ruhalankoti
Honkalantie 7 K
34600 Ruovesi

Toimintakeskus Ahjo
Ahjolantie 5
35800 Virrat

 
 
 

Sivua päivitetty: 07.03.2022