Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tomatteja kasvamassa taimesta
 
 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä (laki toimeentulotuesta ja asetus 30.12.1997/1412). Tuen avulla turvataan minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta 01.01.2017 alkaen. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen ovat siirtyneet kunnilta Kelan vastuulle.

Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi (vaatii sähköisen tunnistautumisen) tai tulostamalla paperilomake osoitteessa www.kela.fi/lomakkeet ja toimittamalla se Kelan toimistoon.

Tukea voi hakea myös suullisesti ottamalla yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai Kelan toimistoon.

Kelan palvelunumero on 020 692 207.

Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan. Esimerkkejä täydentävän toimeentulotuen menoista ovat hautauskulut ja lasten harrastusmenot.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkintaan perustuen tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelasta samalla hakemuksella kuin perustoimeentulotukea. Kela siirtää tältä osin hakemuksen asiakkaan pyynnöstä kunnan käsiteltäväksi.

Vaihtoehtoisesti täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea suoraan kunnasta postitse kirjallisella hakemuksella.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta haettaessa hakijalla tulee olla Kelan voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös hakemuskuukaudelle.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet:

  • pankkitiliotteet hakijan ja hänen perheenjäsentensä tileistä viimeisen kuukauden ajalta; pyydettäessä pidemmältä ajalta
  • vuokrarästitilanteissa pankkitiliotteet vuokrarästejä edeltävän kuukauden alusta alkaen nykyhetkeen asti
  • muut mahdolliset tositteet, jotka selvittävät hakijan/perheen tilannetta

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseksi voit tarvittaessa varata ajan sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle.


 
 

Hautausavustus 

Toimeentulotukea voidaan myöntää myös vainajan hautaamiseen, jos kuolinpesällä ei ole tarpeeksi varallisuutta kulujen kattamiseen. Lomake toimeentulotuen hakemiseksi hautauskuluihin löytyy sivun oikeasta reunasta.

 

Lomakkeet

Hakemus - täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistus

Hautausavustushakemus

 

Ota yhteyttä

Virrat

Puhelinaika ma-pe klo 13-14

Ville-Veikko Hirsi
sosiaalityöntekijä
puh. 044 715 2101

Jenni Vesa
sosiaaliohjaaja

puh. 044 715 1246

Postiosoite:
Virtain sosiaalitoimisto
PL 85
34801 Virrat

Käyntiosoite:
Virtaintie 26

Virrat/Ruovesi

Puhelinaika ma-pe klo 13-14

Kristian Granat
sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1401

Postiosoite:
Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

Käyntiosoite:
Ruovedentie 13

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.08.2022