Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Kaksi majavaa nenät vastakkain
 
 

Perusturvalautakunta on 31.10.2017 kokouksessaan hyväksynyt siirtymisen sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöön siirtymisen. Perusturvalautakunta on hyväksynyt myös rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden tuottamisen sähköisellä palvelusetelillä.

Kaupunki ilmoittaa Smartum palvelutilille hyväksytyt palvelusetelituottajat.

Siirtyminen sähköiseen palveluseteliin tuo joitakin muutoksia entisiin toimintatapoihin. Ensinnäkin palveluntuottajan on puolestaan hyväksyttävä sähköisen palvelusetelin toimintakäytännöt:

  • Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi
  • Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Palvelutili Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.
  • Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % setelin arvosta Palvelutili Oy:lle.

Toiseksi: rintamaveteraanien avopalveluita tuottavien yrittäjien on jatkossa ilmoittauduttava palveluseteliyrittäjiksi lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Nykyiset palveluseteliyrittäjät voivat tehdä yllä olevat muutokset oheisella hakemuslomakkeella.

Kokonaan uuden palveluseteliyrittäjän on ensin ilmoittauduttava perusturvalautakunnalle yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi aluehallintoviraston lomakkeella. Lomake löytyy Yritys-Suomen sivuilta nimellä: Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta.

Lautakunnan hyväksynnän jälkeen tehdään hakemus palveluseteliyrittäjäksi oheisella hakemuslomakkeella.

Hakemus palvelusetelituottajaksi

 Lisätietoja käytännön järjestelyistä Leena Sara-aho puh. 044-715 1133 tai ilmoituksista Lea Koskimäki 044 71512 53

 
 
 

Sivua päivitetty: 27.04.2022