Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

TEKNISET PALVELUT

Tekninen osastomme huolehtii teknisen toimen hallintoon liittyvistä tehtävistä, teknisistä palveluista, kuntatekniikasta ja vesihuollosta.  

Käytettävissä olevia hakutekijöitä ovat esimerkiksi kiinteistötunnus, nimi, henkilötunnus, luvan hakija ja kadun tai tien osoite, toimitilan nimi tai osoite, kulutuspisteen osoite, kulutuspisteen numero, vesimittarin numero, laskunumero. Tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen rajapinnan kautta.

Asumispalvelutiedot
Käyttötarkoitus: asuntotoimen hallinnointi
Keskeiset tietoaineistot: vanhat asukasrekisterit, vanhat vuokrasopimukset, vanhat tiedot kiinteistöistä, asuntotuotannon ohjaus, asuntojen vuokraus
Tietojärjestelmä(t): KOKI (järjestelmää ei enää pidetä ajan tasalla), Vuokratalot hallinnoi asuntotuotannon ohjauksen ja asuntojen vuokrauksen tietoaineistoja ja tietojärjestelmiä sis vanhat asukasrekisterit, vanhat vuokrasopimukset (näitä ei ole kaupungilla).

Kuntatekniikkatiedot
Käyttötarkoitus: kuntatekniikan suunnittelu, ohjaus ja hallinta, teiden ylläpito ja katuverkoston korjausvelan laskeminen ja seuranta, satamien hoito, laskutus, mittauspalvelut,
Keskeiset tietoaineistot: venepaikkarekisteri, katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat, kuntatekniikan urakka-asiakirjat
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä, yksityistierekisteri, kartta/mittausjärjestelmät

Teknisten palvelujen tiedot
Käyttötarkoitus: kiinteistönhuollon ja tilahallinnan järjestäminen, ja puistopalveluiden järjestäminen, toripalvelut, laskutus, ulkoliikuntapaikkojen hoito, puhtauspalvelun ja ruokapalveluiden järjestäminen; kaupungin kiinteistöjen valvonta omaisuuden suojaamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja ilkivallan ehkäisemiseksi; Keskeiset tietoaineistot: kiinteistöjohtamisen tietoaineisto, kameravalvonnan tiedot, urakka- ja hankintasopimukset, ruokalistat, kunnan järjestämien ateriapalvelujen (koulu, päiväkoti, kotiateriapalvelut ja sote-ruokailu) tiedot, ja puistopalveluiden tietoaineistot, Tietojärjestelmä(t): projektien hallintajärjestelmä, puhtauspalvelujärjestelmä, ruokahuollon järjestelmä, asianhallintajärjestelmä, lämpökantajärjestelmä, kaukolämmön liittymissopimukset, palvelupyyntöjärjestelmä (kiinteistöjen käyttäjät)

Vesihuoltotiedot                            
Käyttötarkoitus: Jätevesihuollon järjestäminen, puhtaan veden järjestäminen Killinkoskella ; asiakastietojen, liittymissopimusten, kulutustietojen, laskutuksen ja maksujen valvonnan hallinnointi
Keskeiset tietoaineistot: pumppaamorekisteri, vesi- ja viemäriliittymäsopimukset; infrastruktuurin suunnittelun, huollon, ylläpidon ja kunnossapidon yhteydessä muodostuvia tietoaineistoja
Tietojärjestelmä(t): vesihuollon järjestelmä, vedenlaadun seuranta, asianhallintajärjestelmä

Yksityistiet
Käyttötarkoitus: tiekunnan yhteyshenkilöiden ja yksityisteiden hallinnointi, yksityistieavustuksien myöntäminen
Keskeiset tietoaineistot: yksityistierekisteri
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä

 
 
 

Sivua päivitetty: 02.06.2022