Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osastomme huolehtii sosiaali- ja terveyspalvelujen seurannasta ja viranomaistoiminnasta. Nämä tietovarannot sisältävät asiakkaiden ja potilaiden palvelujen ja hoidon järjestämiseen liittyviä tietoaineistoja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisten asiakasrekisterien käyttötarkoitus on näiden palveluiden toteuttaminen.

Käytettävissä olevia hakutekijöitä ovat mm. henkilötunnus, nimi. Tietoaineistot eivät ole saatavilla teknisesti avoimen rajapinnan kautta

Sosiaalipalvelutiedot
Käyttötarkoitus: sosiaalipalvelujen järjestäminen, sosiaalipalvelujen viranomaisvalvonta
Keskeiset tietoaineistot: sosiaalityön, sosiaalihallinnon, aikuissosiaalityön, lasten ja nuorten avohuollon, lastensuojelun, vammaispalvelujen ja muun avohuollon tietoaineistoja. Myös vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston tietoaineistoja. Terveyspalveluiden viranomaistoiminta ja viranomaisvalvonta
Tietojärjestelmä(t): kaupungin sosiaalipalvelujen järjestelmä, toimeksiantosopimuksen tehneiden palveluntuottajien tietojärjestelmät, asianhallintajärjestelmä

Terveyspalvelutiedot
Käyttötarkoitus: terveyspalvelujen järjestäminen (palvelut tuottaa Keiturin Sote)
Keskeiset tietoaineistot: Keiturin Sote hallinnoi tietoaineistoja
Tietojärjestelmä(t): Keiturin Soten tietojärjestelmät, toimeksiantosopimuksen tehneiden palveluntuottajien tietojärjestelmät

Asiointiliikenteen hoitaminen
Käyttötarkoitus: asiointiliikenteen hoitaminen
Keskeiset tietoaineistot: asiakastiedot
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä 
 
 

Sivua päivitetty: 02.06.2022